Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Svene Pukkverk AS
Juridisk navn:  Svene Pukkverk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41503456
Fax: 32762060
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 983418562
Aksjekapital: 862.500 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 5/14/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Flesberg Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
24.26%
Resultat  
  
203.26%
Egenkapital  
  
10.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.264.000 20.332.000 20.563.000 21.957.000 13.695.000
Resultat: 2.508.000 827.000 910.000 2.922.000 285.000
Egenkapital: 5.423.000 4.928.000 4.299.000 4.111.000 4.967.000
Regnskap for  Svene Pukkverk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.264.000 20.332.000 20.563.000 21.957.000 13.695.000
Driftskostnader -22.518.000 -19.281.000 -19.545.000 -18.899.000 -13.187.000
Driftsresultat 2.746.000 1.050.000 1.018.000 3.057.000 508.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 9.000
Finanskostnader -239.000 -224.000 -109.000 -136.000 -232.000
Finans -238.000 -224.000 -108.000 -135.000 -223.000
Resultat før skatt 2.508.000 827.000 910.000 2.922.000 285.000
Skattekostnad -514.000 -197.000 -223.000 -778.000 -84.000
Årsresultat 1.994.000 629.000 688.000 2.144.000 201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.960.000 12.650.000 9.007.000 8.224.000 7.808.000
Sum omløpsmidler 5.228.000 3.912.000 4.047.000 6.829.000 2.206.000
Sum eiendeler 18.188.000 16.562.000 13.054.000 15.053.000 10.014.000
Sum opptjent egenkapital 4.560.000 4.066.000 3.437.000 3.249.000 4.104.000
Sum egenkapital 5.423.000 4.928.000 4.299.000 4.111.000 4.967.000
Sum langsiktig gjeld 8.069.000 7.752.000 4.497.000 2.960.000 3.133.000
Sum kortsiktig gjeld 4.697.000 3.882.000 4.259.000 7.982.000 1.915.000
Sum gjeld og egenkapital 18.189.000 16.563.000 13.056.000 15.054.000 10.015.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.672.000 19.574.000 19.955.000 20.875.000 13.250.000
Andre inntekter 1.592.000 758.000 609.000 1.082.000 445.000
Driftsinntekter 25.264.000 20.332.000 20.563.000 21.957.000 13.695.000
Varekostnad -5.760.000 -5.888.000 -7.690.000 -7.333.000 -3.932.000
Lønninger -6.814.000 -5.403.000 -4.847.000 -4.264.000 -3.305.000
Avskrivning -568.000 -547.000 -281.000 -269.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.135.000 -7.549.000 -6.985.000 -7.172.000 -5.806.000
Driftskostnader -22.518.000 -19.281.000 -19.545.000 -18.899.000 -13.187.000
Driftsresultat 2.746.000 1.050.000 1.018.000 3.057.000 508.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 9.000
Finanskostnader -239.000 -224.000 -109.000 -136.000 -232.000
Finans -238.000 -224.000 -108.000 -135.000 -223.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 -3.000.000 0
Årsresultat 1.994.000 629.000 688.000 2.144.000 201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.322.000 8.730.000 7.258.000 7.221.000 7.416.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.721.000 3.003.000 831.000 888.000 265.000
Sum varige driftsmidler 12.042.000 11.733.000 8.090.000 8.109.000 7.681.000
Sum finansielle anleggsmidler 917.000 917.000 917.000 115.000 128.000
Sum anleggsmidler 12.960.000 12.650.000 9.007.000 8.224.000 7.808.000
Varebeholdning 893.000 999.000 984.000 726.000 497.000
Kundefordringer 1.509.000 1.263.000 1.489.000 2.235.000 672.000
Andre fordringer 926.000 576.000 314.000 541.000 374.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.900.000 1.075.000 1.260.000 3.327.000 663.000
Sum omløpsmidler 5.228.000 3.912.000 4.047.000 6.829.000 2.206.000
Sum eiendeler 18.188.000 16.562.000 13.054.000 15.053.000 10.014.000
Sum opptjent egenkapital 4.560.000 4.066.000 3.437.000 3.249.000 4.104.000
Sum egenkapital 5.423.000 4.928.000 4.299.000 4.111.000 4.967.000
Sum avsetninger til forpliktelser 329.000 188.000 185.000 182.000 79.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.069.000 7.752.000 4.497.000 2.960.000 3.133.000
Leverandørgjeld 3.053.000 2.056.000 2.538.000 3.412.000 1.171.000
Betalbar skatt 372.000 195.000 219.000 675.000 111.000
Skyldig offentlige avgifter 725.000 1.165.000 619.000 508.000 321.000
Utbytte 0 0 -500.000 -3.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 546.000 467.000 883.000 3.386.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 4.697.000 3.882.000 4.259.000 7.982.000 1.915.000
Sum gjeld og egenkapital 18.189.000 16.563.000 13.056.000 15.054.000 10.015.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 531.000 30.000 -212.000 -1.153.000 291.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.7 0.8 0.9
Soliditet 29.8 29.8 32.9 27.3 49.6
Resultatgrad 10.9 5.2 5 13.9 3.7
Rentedekningsgrad 11.5 4.7 9.3 22.5 2.2
Gjeldsgrad 2.4 2.4 2 2.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 15.1 6.3 7.8 20.3 5.2
Signatur
07.06.2006
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex