Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Svene Regnskapskontor
Juridisk navn:  Svene Regnskapskontor
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32760097
Søre Moen Søre Moen Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 989767135
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/3/2006 1
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 1.057.000
Resultat: 40.000
Egenkapital: 102.000
Regnskap for  Svene Regnskapskontor
Resultat 2008
Driftsinntekter 1.057.000
Driftskostnader -1.019.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Resultat før skatt 40.000
Skattekostnad -1.000
Årsresultat 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000
Sum omløpsmidler 516.000
Sum eiendeler 546.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 102.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 445.000
Sum gjeld og egenkapital 547.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.057.000
Varekostnad -7.000
Lønninger -779.000
Avskrivning -13.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -220.000
Driftskostnader -1.019.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 30.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 144.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 372.000
Sum omløpsmidler 516.000
Sum eiendeler 546.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 19.000
Betalbar skatt 1.000
Skyldig offentlige avgifter 287.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 138.000
Sum kortsiktig gjeld 445.000
Sum gjeld og egenkapital 547.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 18.6
Resultatgrad 3.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.4
Total kapitalrentabilitet 7.3
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex