Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sverige Levererar As
Juridisk navn:  Sverige Levererar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Sverige Levererar AB Flottarevägen 6C Nedre Bekk Vei 1 Fax:
9999 Utlandet 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 920185819
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32.03%
Resultat  
  
-188.14%
Egenkapital  
  
-110.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 2.131.000 1.614.000
Resultat: -52.000 59.000
Egenkapital: -5.000 47.000
Regnskap for  Sverige Levererar As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 2.131.000 1.614.000
Driftskostnader -2.182.000 -1.555.000
Driftsresultat -51.000 59.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -52.000 59.000
Skattekostnad 0 -14.000
Årsresultat -52.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 110.000 206.000
Sum eiendeler 110.000 206.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 52.000
Sum egenkapital -5.000 47.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 115.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000 206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.131.000 1.614.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.131.000 1.614.000
Varekostnad -493.000 -471.000
Lønninger -896.000 -690.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -793.000 -394.000
Driftskostnader -2.182.000 -1.555.000
Driftsresultat -51.000 59.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -52.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 102.000 116.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 8.000 90.000
Sum omløpsmidler 110.000 206.000
Sum eiendeler 110.000 206.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 52.000
Sum egenkapital -5.000 47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 12.000 14.000
Betalbar skatt 14.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 58.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000 206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 46.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1.3
Soliditet -4.5 22.7
Resultatgrad -2.4 3.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.4
Total kapitalrentabilitet -46.4 28.5
Signatur
07.02.2018
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
HEGSVOLD KARI METTE
SIGNATUR HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex