Svindland Bygg As
Juridisk navn:  Svindland Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østebø 9 Østebø 9 Fax:
4420 Åna-Sira 4420 Åna-Sira
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 917135444
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/26/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.23%
Resultat  
  
-213.19%
Egenkapital  
  
-76.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.765.000 1.646.000 976.000
Resultat: -103.000 91.000 38.000
Egenkapital: 30.000 128.000 58.000
Regnskap for  Svindland Bygg As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.765.000 1.646.000 976.000
Driftskostnader -1.857.000 -1.555.000 -938.000
Driftsresultat -93.000 91.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -11.000 0 0
Finans -11.000 0 0
Resultat før skatt -103.000 91.000 38.000
Skattekostnad 5.000 -22.000 -9.000
Årsresultat -98.000 69.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 496.000 152.000 83.000
Sum omløpsmidler 173.000 284.000 359.000
Sum eiendeler 669.000 436.000 442.000
Sum opptjent egenkapital 0 98.000 28.000
Sum egenkapital 30.000 128.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 285.000 5.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 354.000 303.000 380.000
Sum gjeld og egenkapital 669.000 436.000 442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.690.000 1.646.000 976.000
Andre inntekter 75.000 0 0
Driftsinntekter 1.765.000 1.646.000 976.000
Varekostnad -1.000.000 -828.000 -409.000
Lønninger -525.000 -529.000 -401.000
Avskrivning -96.000 -28.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -236.000 -170.000 -121.000
Driftskostnader -1.857.000 -1.555.000 -938.000
Driftsresultat -93.000 91.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -11.000 0 0
Finans -11.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -98.000 69.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 496.000 152.000 83.000
Sum varige driftsmidler 496.000 152.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 496.000 152.000 83.000
Varebeholdning 32.000 98.000 48.000
Kundefordringer 77.000 2.000 131.000
Andre fordringer 3.000 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 61.000 168.000 180.000
Sum omløpsmidler 173.000 284.000 359.000
Sum eiendeler 669.000 436.000 442.000
Sum opptjent egenkapital 0 98.000 28.000
Sum egenkapital 30.000 128.000 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 285.000 5.000 4.000
Leverandørgjeld 71.000 94.000 70.000
Betalbar skatt 0 20.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 13.000 118.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 244.000 176.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 354.000 303.000 380.000
Sum gjeld og egenkapital 669.000 436.000 442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -181.000 -19.000 -21.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.8
Soliditet 4.5 29.4 13.1
Resultatgrad -5.3 5.5 3.9
Rentedekningsgrad -8.5
Gjeldsgrad 21.3 2.4 6.6
Total kapitalrentabilitet -13.9 20.9 8.6
Signatur
20.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex