Svingen Dekk Og Diesel As
Juridisk navn:  Svingen Dekk Og Diesel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hollup Hollup Fax:
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 996515303
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.01%
Resultat  
  
43.3%
Egenkapital  
  
19.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.162.000 3.852.000 3.851.000 4.395.000 3.665.000
Resultat: 139.000 97.000 -80.000 271.000 120.000
Egenkapital: 791.000 663.000 602.000 658.000 451.000
Regnskap for  Svingen Dekk Og Diesel As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.162.000 3.852.000 3.851.000 4.395.000 3.665.000
Driftskostnader -4.998.000 -3.727.000 -3.899.000 -4.086.000 -3.493.000
Driftsresultat 164.000 125.000 -48.000 310.000 172.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -25.000 -28.000 -33.000 -40.000 -55.000
Finans -25.000 -28.000 -33.000 -38.000 -52.000
Resultat før skatt 139.000 97.000 -80.000 271.000 120.000
Skattekostnad -28.000 -36.000 24.000 -64.000 -32.000
Årsresultat 111.000 61.000 -56.000 207.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 991.000 1.190.000 1.368.000 1.585.000 1.146.000
Sum omløpsmidler 1.279.000 779.000 801.000 788.000 554.000
Sum eiendeler 2.270.000 1.969.000 2.169.000 2.373.000 1.700.000
Sum opptjent egenkapital 691.000 563.000 502.000 558.000 351.000
Sum egenkapital 791.000 663.000 602.000 658.000 451.000
Sum langsiktig gjeld 461.000 559.000 631.000 735.000 762.000
Sum kortsiktig gjeld 1.018.000 747.000 935.000 979.000 486.000
Sum gjeld og egenkapital 2.270.000 1.969.000 2.168.000 2.372.000 1.699.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.159.000 3.845.000 3.806.000 4.332.000 3.629.000
Andre inntekter 3.000 7.000 45.000 63.000 36.000
Driftsinntekter 5.162.000 3.852.000 3.851.000 4.395.000 3.665.000
Varekostnad -4.246.000 -3.233.000 -3.074.000 -3.217.000 -3.197.000
Lønninger 0 -10.000 -200.000 -200.000 0
Avskrivning -198.000 -197.000 -217.000 -176.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -554.000 -287.000 -408.000 -493.000 -202.000
Driftskostnader -4.998.000 -3.727.000 -3.899.000 -4.086.000 -3.493.000
Driftsresultat 164.000 125.000 -48.000 310.000 172.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -25.000 -28.000 -33.000 -40.000 -55.000
Finans -25.000 -28.000 -33.000 -38.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 111.000 61.000 -56.000 207.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 51.000 55.000 59.000 63.000 67.000
Maskiner anlegg 916.000 1.095.000 1.255.000 1.452.000 994.000
Driftsløsøre 24.000 39.000 54.000 69.000 84.000
Sum varige driftsmidler 991.000 1.190.000 1.368.000 1.585.000 1.146.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 991.000 1.190.000 1.368.000 1.585.000 1.146.000
Varebeholdning 180.000 151.000 28.000 205.000 85.000
Kundefordringer 670.000 308.000 573.000 117.000 198.000
Andre fordringer 18.000 24.000 180.000 15.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 412.000 296.000 20.000 451.000 246.000
Sum omløpsmidler 1.279.000 779.000 801.000 788.000 554.000
Sum eiendeler 2.270.000 1.969.000 2.169.000 2.373.000 1.700.000
Sum opptjent egenkapital 691.000 563.000 502.000 558.000 351.000
Sum egenkapital 791.000 663.000 602.000 658.000 451.000
Sum avsetninger til forpliktelser 82.000 100.000 93.000 117.000 64.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 461.000 559.000 631.000 735.000 762.000
Leverandørgjeld 651.000 341.000 362.000 521.000 267.000
Betalbar skatt 46.000 29.000 0 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 97.000 152.000 154.000 44.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 224.000 225.000 419.000 402.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 1.018.000 747.000 935.000 979.000 486.000
Sum gjeld og egenkapital 2.270.000 1.969.000 2.168.000 2.372.000 1.699.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 261.000 32.000 -134.000 -191.000 68.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 0.9 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.8 0.6 1.0
Soliditet 34.8 33.7 27.8 27.7 26.5
Resultatgrad 3.2 3.2 -1.2 7.1 4.7
Rentedekningsgrad 6.6 4.5 -1.5 7.8 3.2
Gjeldsgrad 1.9 2 2.6 2.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 7.2 6.3 -2.2 13.2 10.3
Signatur
01.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex