Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Svingen Gruppen AS
Juridisk navn:  Svingen Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97590571
Hosletoppen 27 Hosletoppen 27 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987841850
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
598.65%
Egenkapital  
  
27.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 517.000 74.000 93.000 492.000 4.000
Egenkapital: 2.388.000 1.871.000 1.796.000 1.704.000 1.212.000
Regnskap for  Svingen Gruppen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -37.000 -37.000 -36.000 -36.000 -37.000
Driftsresultat -37.000 -37.000 -36.000 -36.000 -37.000
Finansinntekter 561.000 122.000 134.000 532.000 40.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -5.000 -5.000 0
Finans 554.000 111.000 129.000 527.000 40.000
Resultat før skatt 517.000 74.000 93.000 492.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 517.000 74.000 93.000 492.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.838.000 2.270.000 2.149.000 1.924.000 1.408.000
Sum omløpsmidler 0 55.000 18.000 35.000 5.000
Sum eiendeler 2.838.000 2.325.000 2.167.000 1.959.000 1.413.000
Sum opptjent egenkapital 1.388.000 871.000 796.000 704.000 212.000
Sum egenkapital 2.388.000 1.871.000 1.796.000 1.704.000 1.212.000
Sum langsiktig gjeld 450.000 423.000 370.000 255.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 0 31.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.838.000 2.325.000 2.166.000 1.959.000 1.412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -37.000 -36.000 -36.000 -37.000
Driftskostnader -37.000 -37.000 -36.000 -36.000 -37.000
Driftsresultat -37.000 -37.000 -36.000 -36.000 -37.000
Finansinntekter 561.000 122.000 134.000 532.000 40.000
Finanskostnader -7.000 -11.000 -5.000 -5.000 0
Finans 554.000 111.000 129.000 527.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 517.000 74.000 93.000 492.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.838.000 2.270.000 2.149.000 1.924.000 1.408.000
Sum anleggsmidler 2.838.000 2.270.000 2.149.000 1.924.000 1.408.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 55.000 18.000 35.000 5.000
Sum omløpsmidler 0 55.000 18.000 35.000 5.000
Sum eiendeler 2.838.000 2.325.000 2.167.000 1.959.000 1.413.000
Sum opptjent egenkapital 1.388.000 871.000 796.000 704.000 212.000
Sum egenkapital 2.388.000 1.871.000 1.796.000 1.704.000 1.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 450.000 423.000 370.000 255.000 200.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 31.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 31.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.838.000 2.325.000 2.166.000 1.959.000 1.412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 24.000 18.000 35.000 5.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 0 1.8 0 0 0.0
Soliditet 84.1 80.5 82.9 8 85.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -5.3 -3.4 -7.2 -7.2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 18.5 3.7 4.5 25.3 0.2
Signatur
13.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
13.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex