Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Swift-footed As
Juridisk navn:  Swift-footed As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Olav Skjervheim Søvikneset 9 c/o Olav Skjervheim Søvikneset 9 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 920692796
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/6/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Calculus As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 900.000
Resultat: 106.000
Egenkapital: 256.000
Regnskap for  Swift-footed As
Resultat 2018
Driftsinntekter 900.000
Driftskostnader -795.000
Driftsresultat 106.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 106.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000
Sum omløpsmidler 893.000
Sum eiendeler 939.000
Sum opptjent egenkapital 106.000
Sum egenkapital 256.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 684.000
Sum gjeld og egenkapital 940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 900.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 900.000
Varekostnad 0
Lønninger -715.000
Avskrivning -4.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -76.000
Driftskostnader -795.000
Driftsresultat 106.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 46.000
Sum varige driftsmidler 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 46.000
Varebeholdning 25.000
Kundefordringer 79.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 790.000
Sum omløpsmidler 893.000
Sum eiendeler 939.000
Sum opptjent egenkapital 106.000
Sum egenkapital 256.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 546.000
Sum kortsiktig gjeld 684.000
Sum gjeld og egenkapital 940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 209.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 27.2
Resultatgrad 11.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.7
Total kapitalrentabilitet 11.3
Signatur
09.04.2018
SIGNATUR
SKJERVHEIM OLAV
Prokurister
09.04.2018
PROKURA
SKJERVHEIM OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex