Sykkylven Legevakt As
Juridisk navn:  Sykkylven Legevakt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haugneset 20 Haugneset 20 Fax:
6230 Sykkylven 6230 Sykkylven
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 920780970
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/9/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.86%
Resultat  
  
-32.11%
Egenkapital  
  
-39.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 1.579.000 1.033.000
Resultat: 148.000 218.000
Egenkapital: 38.000 63.000
Regnskap for  Sykkylven Legevakt As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 1.579.000 1.033.000
Driftskostnader -1.431.000 -815.000
Driftsresultat 148.000 218.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 148.000 218.000
Skattekostnad -33.000 -50.000
Årsresultat 115.000 168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.000 147.000
Sum omløpsmidler 98.000 91.000
Sum eiendeler 214.000 238.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 38.000
Sum egenkapital 38.000 63.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 176.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 214.000 237.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 1.579.000 1.033.000
Driftsinntekter 1.579.000 1.033.000
Varekostnad -756.000 -408.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -32.000 -8.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -643.000 -399.000
Driftskostnader -1.431.000 -815.000
Driftsresultat 148.000 218.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -140.000 -130.000
Årsresultat 115.000 168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler -4.000 -5.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 120.000 152.000
Sum varige driftsmidler 120.000 152.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 116.000 147.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 3.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 98.000 88.000
Sum omløpsmidler 98.000 91.000
Sum eiendeler 214.000 238.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 38.000
Sum egenkapital 38.000 63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0
Betalbar skatt 34.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -140.000 -130.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 176.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 214.000 237.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -78.000 -84.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5
Soliditet 17.8 26.5
Resultatgrad 9.4 21.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 69.2 91.6
Prokurister
27.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex