Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sylfester AS
Juridisk navn:  Sylfester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56184151
Kolbeinsvik 117 Kolbeinsvik 117 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 988898392
Aksjekapital: 601.792 NOK
Etableringsdato: 10/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0.11%
Egenkapital  
  
4.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 407.000 1.367.000 1.280.000 1.048.000
Resultat: 3.802.000 3.798.000 1.646.000 2.242.000 2.394.000
Egenkapital: 23.765.000 22.748.000 19.878.000 22.364.000 20.123.000
Regnskap for  Sylfester AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 407.000 1.367.000 1.280.000 1.048.000
Driftskostnader -55.000 -943.000 -1.434.000 -1.405.000 -1.135.000
Driftsresultat -55.000 -536.000 -67.000 -125.000 -86.000
Finansinntekter 3.857.000 4.333.000 1.725.000 2.418.000 2.550.000
Finanskostnader 0 0 -12.000 -51.000 -70.000
Finans 3.857.000 4.333.000 1.713.000 2.367.000 2.480.000
Resultat før skatt 3.802.000 3.798.000 1.646.000 2.242.000 2.394.000
Skattekostnad -284.000 73.000 -1.000 -1.000 -1.000
Årsresultat 3.518.000 3.870.000 1.644.000 2.241.000 2.393.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.533.000 18.700.000 12.995.000 16.660.000 16.845.000
Sum omløpsmidler 6.745.000 5.961.000 7.862.000 7.294.000 5.464.000
Sum eiendeler 25.278.000 24.661.000 20.857.000 23.954.000 22.309.000
Sum opptjent egenkapital 20.347.000 19.329.000 16.459.000 18.547.000 16.306.000
Sum egenkapital 23.765.000 22.748.000 19.878.000 22.364.000 20.123.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 800.000 1.200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.513.000 1.914.000 979.000 789.000 986.000
Sum gjeld og egenkapital 25.279.000 24.662.000 20.857.000 23.953.000 22.309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 176.000 1.367.000 1.280.000 1.048.000
Andre inntekter 0 231.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 407.000 1.367.000 1.280.000 1.048.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -57.000 -826.000 -912.000 -733.000
Avskrivning -14.000 -14.000 -2.000 -184.000 -184.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -872.000 -606.000 -309.000 -218.000
Driftskostnader -55.000 -943.000 -1.434.000 -1.405.000 -1.135.000
Driftsresultat -55.000 -536.000 -67.000 -125.000 -86.000
Finansinntekter 3.857.000 4.333.000 1.725.000 2.418.000 2.550.000
Finanskostnader 0 0 -12.000 -51.000 -70.000
Finans 3.857.000 4.333.000 1.713.000 2.367.000 2.480.000
Konsernbidrag -1.018.000 -2.870.000 -1.246.000 -2.241.000 0
Utbytte -2.500.000 -1.000.000 -398.000 0 0
Årsresultat 3.518.000 3.870.000 1.644.000 2.241.000 2.393.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 284.000 212.000 213.000 214.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 41.000 55.000 69.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 184.000
Sum varige driftsmidler 41.000 55.000 69.000 0 184.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.492.000 18.361.000 12.714.000 16.447.000 16.447.000
Sum anleggsmidler 18.533.000 18.700.000 12.995.000 16.660.000 16.845.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 10.000 8.000 8.000
Andre fordringer 34.000 143.000 3.364.000 640.000 0
Sum investeringer 3.228.000 3.227.000 2.959.000 2.479.000 1.232.000
Kasse, bank 3.483.000 2.591.000 1.530.000 4.166.000 4.224.000
Sum omløpsmidler 6.745.000 5.961.000 7.862.000 7.294.000 5.464.000
Sum eiendeler 25.278.000 24.661.000 20.857.000 23.954.000 22.309.000
Sum opptjent egenkapital 20.347.000 19.329.000 16.459.000 18.547.000 16.306.000
Sum egenkapital 23.765.000 22.748.000 19.878.000 22.364.000 20.123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 334.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 800.000 1.200.000
Leverandørgjeld 13.000 12.000 979.000 5.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 694.000 0 183.000 380.000
Utbytte -2.500.000 -1.000.000 -398.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.500.000 1.208.000 0 602.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 1.513.000 1.914.000 979.000 789.000 986.000
Sum gjeld og egenkapital 25.279.000 24.662.000 20.857.000 23.953.000 22.309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.232.000 4.047.000 6.883.000 6.505.000 4.478.000
Likviditetsgrad 1 4.5 3.1 8 9.2 5.5
Likviditetsgrad 2 4.5 3.1 8 9.3 5.6
Soliditet 9 92.2 95.3 93.4 90.2
Resultatgrad -131.7 -4.9 -9.8 -8.2
Rentedekningsgrad -5.6 45.0 35.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1 15.4 7.9 9.6 11.0
Signatur
21.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex