Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Symphony AS
Juridisk navn:  Symphony AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99579957
General Krohgs Vei 12A General Krohgs Vei 12A Fax: 22730087
0379 Oslo 379 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986989919
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor1 As
Regnskapsfører: Axera Business Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-151.85%
Egenkapital  
  
-43.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 38.438.000 417.000 8.624.000 4.652.000
Resultat: -19.592.000 37.788.000 746.000 10.179.000 6.742.000
Egenkapital: 36.927.000 65.119.000 33.616.000 35.920.000 28.441.000
Regnskap for  Symphony AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 38.438.000 417.000 8.624.000 4.652.000
Driftskostnader -19.617.000 -1.777.000 -1.533.000 -1.428.000 26.000
Driftsresultat -19.617.000 36.660.000 -1.116.000 7.196.000 4.678.000
Finansinntekter 61.000 2.425.000 1.864.000 3.050.000 2.135.000
Finanskostnader -36.000 -1.296.000 -2.000 -66.000 -70.000
Finans 25.000 1.129.000 1.862.000 2.984.000 2.065.000
Resultat før skatt -19.592.000 37.788.000 746.000 10.179.000 6.742.000
Skattekostnad 0 -185.000 -150.000 0 0
Årsresultat -19.592.000 37.603.000 596.000 10.179.000 6.742.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.124.000 60.214.000 9.479.000 9.471.000 9.731.000
Sum omløpsmidler 1.842.000 8.756.000 24.601.000 26.691.000 20.566.000
Sum eiendeler 36.966.000 68.970.000 34.080.000 36.162.000 30.297.000
Sum opptjent egenkapital 36.327.000 64.519.000 33.016.000 35.320.000 27.841.000
Sum egenkapital 36.927.000 65.119.000 33.616.000 35.920.000 28.441.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39.000 3.852.000 464.000 242.000 1.856.000
Sum gjeld og egenkapital 36.966.000 68.971.000 34.080.000 36.162.000 30.297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 1.022.000 417.000 131.000 796.000
Andre inntekter 0 37.416.000 1.000 8.494.000 3.856.000
Driftsinntekter 0 38.438.000 417.000 8.624.000 4.652.000
Varekostnad -20.208.000 0 0 0 0
Lønninger -2.000 -930.000 -987.000 -1.148.000 -1.416.000
Avskrivning -26.000 -10.000 0 0 0
Nedskrivning 1.122.000 -162.000 0 302.000 1.753.000
Andre driftskostnader -503.000 -675.000 -551.000 -604.000 -300.000
Driftskostnader -19.617.000 -1.777.000 -1.533.000 -1.428.000 26.000
Driftsresultat -19.617.000 36.660.000 -1.116.000 7.196.000 4.678.000
Finansinntekter 61.000 2.425.000 1.864.000 3.050.000 2.135.000
Finanskostnader -36.000 -1.296.000 -2.000 -66.000 -70.000
Finans 25.000 1.129.000 1.862.000 2.984.000 2.065.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -8.600.000 -6.100.000 -2.900.000 0 0
Årsresultat -19.592.000 37.603.000 596.000 10.179.000 6.742.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 2.978.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 63.000 66.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 63.000 66.000 0 0 2.978.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.061.000 60.148.000 9.479.000 9.471.000 6.753.000
Sum anleggsmidler 35.124.000 60.214.000 9.479.000 9.471.000 9.731.000
Varebeholdning 105.000 105.000 105.000 100.000 78.000
Kundefordringer 0 6.000 49.000 0 99.000
Andre fordringer 418.000 2.056.000 24.229.000 25.106.000 18.022.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.319.000 6.589.000 218.000 1.485.000 2.366.000
Sum omløpsmidler 1.842.000 8.756.000 24.601.000 26.691.000 20.566.000
Sum eiendeler 36.966.000 68.970.000 34.080.000 36.162.000 30.297.000
Sum opptjent egenkapital 36.327.000 64.519.000 33.016.000 35.320.000 27.841.000
Sum egenkapital 36.927.000 65.119.000 33.616.000 35.920.000 28.441.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 53.000 10.000 2.000 4.000
Betalbar skatt 0 185.000 150.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 129.000 103.000 81.000 115.000
Utbytte -8.600.000 -6.100.000 -2.900.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 3.485.000 200.000 160.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 3.852.000 464.000 242.000 1.856.000
Sum gjeld og egenkapital 36.966.000 68.971.000 34.080.000 36.162.000 30.297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.803.000 4.904.000 24.137.000 26.449.000 18.710.000
Likviditetsgrad 1 47.2 2.3 53 110.3 11.1
Likviditetsgrad 2 44.5 2.2 52.8 109.9 11.1
Soliditet 99.9 94.4 98.6 99.3 93.9
Resultatgrad 95.4 -267.6 83.4 100.6
Rentedekningsgrad -544.9 28.3 1 97.3
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -52.9 56.7 2.2 28.3 22.5
Signatur
16.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex