Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Syndin Panorama As
Juridisk navn:  Syndin Panorama As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestsidevegen 2188 Vestsidevegen 2188 Fax:
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 814130592
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/16/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Slidre Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
7040%
Resultat  
  
-569.23%
Egenkapital  
  
-561.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 357.000 5.000 0 0 0
Resultat: -348.000 -52.000 -83.000 -18.000 0
Egenkapital: -410.000 -62.000 -10.000 73.000 91.000
Regnskap for  Syndin Panorama As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 357.000 5.000 0 0 0
Driftskostnader -660.000 -9.000 -37.000 -8.000 0
Driftsresultat -303.000 -5.000 -37.000 -8.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -45.000 -47.000 -47.000 -10.000 0
Finans -45.000 -47.000 -47.000 -10.000 0
Resultat før skatt -348.000 -52.000 -83.000 -18.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -348.000 -52.000 -83.000 -18.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 14.000
Sum omløpsmidler 746.000 1.242.000 1.384.000 1.015.000 77.000
Sum eiendeler 746.000 1.242.000 1.384.000 1.015.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -501.000 -153.000 -101.000 -18.000 0
Sum egenkapital -410.000 -62.000 -10.000 73.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 1.156.000 1.303.000 1.341.000 725.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 53.000 217.000 0
Sum gjeld og egenkapital 746.000 1.242.000 1.384.000 1.015.000 91.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 357.000 5.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 357.000 5.000 0 0 0
Varekostnad -647.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -9.000 -37.000 -8.000 0
Driftskostnader -660.000 -9.000 -37.000 -8.000 0
Driftsresultat -303.000 -5.000 -37.000 -8.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -45.000 -47.000 -47.000 -10.000 0
Finans -45.000 -47.000 -47.000 -10.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -348.000 -52.000 -83.000 -18.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 14.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 14.000
Varebeholdning 739.000 1.161.000 1.234.000 1.015.000 0
Kundefordringer 1.000 77.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 4.000 149.000 1.000 77.000
Sum omløpsmidler 746.000 1.242.000 1.384.000 1.015.000 77.000
Sum eiendeler 746.000 1.242.000 1.384.000 1.015.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -501.000 -153.000 -101.000 -18.000 0
Sum egenkapital -410.000 -62.000 -10.000 73.000 91.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.156.000 1.303.000 1.341.000 725.000 0
Leverandørgjeld 0 1.000 53.000 217.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 53.000 217.000 0
Sum gjeld og egenkapital 746.000 1.242.000 1.384.000 1.015.000 91.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 746.000 1.241.000 1.331.000 798.000 77.000
Likviditetsgrad 1 1 26. 4.7
Likviditetsgrad 2 0 8 2.8 0.1 0.0
Soliditet -0.7 7.2 100.0
Resultatgrad -84.9
Rentedekningsgrad -6.7 -0.1 -0.8 -0.8
Gjeldsgrad -2.8 -139.4 12.9 0.0
Total kapitalrentabilitet -40.6 -0.4 -2.7 -0.8 0.0
Signatur
22.09.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex