Synera Holding As
Juridisk navn:  Synera Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søvikdalen 44 Søvikdalen 44 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 913878558
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/16/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
47.25%
Resultat  
  
85.33%
Egenkapital  
  
20.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 882.000 599.000 1.008.000 1.260.000 945.000
Resultat: 695.000 375.000 779.000 990.000 680.000
Egenkapital: 3.528.000 2.933.000 2.558.000 1.779.000 789.000
Regnskap for  Synera Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 882.000 599.000 1.008.000 1.260.000 945.000
Driftskostnader -12.000 -33.000 -16.000 -17.000 -7.000
Driftsresultat 870.000 566.000 992.000 1.243.000 938.000
Finansinntekter 3.000 5.000 13.000 5.000 5.000
Finanskostnader -178.000 -196.000 -226.000 -258.000 -264.000
Finans -175.000 -191.000 -213.000 -253.000 -259.000
Resultat før skatt 695.000 375.000 779.000 990.000 680.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 695.000 375.000 779.000 990.000 680.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000
Sum omløpsmidler 1.890.000 1.582.000 2.060.000 1.793.000 2.129.000
Sum eiendeler 8.505.000 8.197.000 8.675.000 8.408.000 8.744.000
Sum opptjent egenkapital 3.498.000 2.903.000 2.528.000 1.749.000 759.000
Sum egenkapital 3.528.000 2.933.000 2.558.000 1.779.000 789.000
Sum langsiktig gjeld 4.747.000 5.137.000 5.957.000 6.466.000 7.083.000
Sum kortsiktig gjeld 230.000 128.000 161.000 163.000 872.000
Sum gjeld og egenkapital 8.505.000 8.198.000 8.676.000 8.408.000 8.744.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 882.000 599.000 1.008.000 1.260.000 945.000
Driftsinntekter 882.000 599.000 1.008.000 1.260.000 945.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -33.000 -16.000 -17.000 -7.000
Driftskostnader -12.000 -33.000 -16.000 -17.000 -7.000
Driftsresultat 870.000 566.000 992.000 1.243.000 938.000
Finansinntekter 3.000 5.000 13.000 5.000 5.000
Finanskostnader -178.000 -196.000 -226.000 -258.000 -264.000
Finans -175.000 -191.000 -213.000 -253.000 -259.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Årsresultat 695.000 375.000 779.000 990.000 680.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000
Sum anleggsmidler 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 882.000 599.000 1.008.000 1.359.000 1.989.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.008.000 984.000 1.052.000 434.000 140.000
Sum omløpsmidler 1.890.000 1.582.000 2.060.000 1.793.000 2.129.000
Sum eiendeler 8.505.000 8.197.000 8.675.000 8.408.000 8.744.000
Sum opptjent egenkapital 3.498.000 2.903.000 2.528.000 1.749.000 759.000
Sum egenkapital 3.528.000 2.933.000 2.558.000 1.779.000 789.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.747.000 5.137.000 5.957.000 6.466.000 7.083.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 230.000 128.000 161.000 163.000 865.000
Sum kortsiktig gjeld 230.000 128.000 161.000 163.000 872.000
Sum gjeld og egenkapital 8.505.000 8.198.000 8.676.000 8.408.000 8.744.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.660.000 1.454.000 1.899.000 1.630.000 1.257.000
Likviditetsgrad 1 8.2 12.4 12.8 11.0 2.4
Likviditetsgrad 2 8.2 12.4 12.8 11.1 2.5
Soliditet 41.5 35.8 29.5 21.2 9.0
Resultatgrad 98.6 94.5 98.4 98.7 99.3
Rentedekningsgrad 4.9 2.9 4.4 4.8 3.6
Gjeldsgrad 1.4 1.8 2.4 3.7 10.1
Total kapitalrentabilitet 10.3 7 11.6 14.8 10.8
Signatur
15.07.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex