Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Syningen Eiendom As
Juridisk navn:  Syningen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32085557
Torget 5 Torget 5 Fax: 33002001
3570 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 985431515
Aksjekapital: 17.237.538 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/17/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomi- Og Administrasjonstjenester
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.42%
Resultat  
  
-89.2%
Egenkapital  
  
-40.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.259.000 4.429.000 5.656.000 4.709.000 2.051.000
Resultat: -4.868.000 -2.573.000 -983.000 -1.797.000 -3.105.000
Egenkapital: 7.037.000 11.905.000 14.478.000 15.461.000 12.626.000
Regnskap for  Syningen Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.259.000 4.429.000 5.656.000 4.709.000 2.051.000
Driftskostnader -7.298.000 -6.421.000 -6.061.000 -6.069.000 -4.929.000
Driftsresultat -4.039.000 -1.991.000 -405.000 -1.360.000 -2.879.000
Finansinntekter 0 0 16.000 12.000 2.000
Finanskostnader -829.000 -582.000 -594.000 -449.000 -228.000
Finans -829.000 -582.000 -578.000 -437.000 -226.000
Resultat før skatt -4.868.000 -2.573.000 -983.000 -1.797.000 -3.105.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.868.000 -2.573.000 -983.000 -1.797.000 -3.105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.342.000 28.392.000 26.382.000 25.056.000 24.191.000
Sum omløpsmidler 13.905.000 1.188.000 2.173.000 5.538.000 1.282.000
Sum eiendeler 45.247.000 29.580.000 28.555.000 30.594.000 25.473.000
Sum opptjent egenkapital -10.201.000 -5.333.000 -2.759.000 -1.777.000 -4.612.000
Sum egenkapital 7.037.000 11.905.000 14.478.000 15.461.000 12.626.000
Sum langsiktig gjeld 37.031.000 16.661.000 12.984.000 14.594.000 11.456.000
Sum kortsiktig gjeld 1.179.000 1.015.000 1.093.000 540.000 1.392.000
Sum gjeld og egenkapital 45.247.000 29.581.000 28.556.000 30.595.000 25.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.259.000 4.429.000 5.656.000 4.425.000 1.602.000
Andre inntekter 0 0 0 283.000 449.000
Driftsinntekter 3.259.000 4.429.000 5.656.000 4.709.000 2.051.000
Varekostnad -1.007.000 -1.055.000 -1.930.000 -1.940.000 -785.000
Lønninger -1.680.000 -1.909.000 -1.132.000 -1.212.000 -448.000
Avskrivning -251.000 -247.000 -309.000 -294.000 -282.000
Nedskrivning -1.800.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.560.000 -3.210.000 -2.690.000 -2.623.000 -3.414.000
Driftskostnader -7.298.000 -6.421.000 -6.061.000 -6.069.000 -4.929.000
Driftsresultat -4.039.000 -1.991.000 -405.000 -1.360.000 -2.879.000
Finansinntekter 0 0 16.000 12.000 2.000
Finanskostnader -829.000 -582.000 -594.000 -449.000 -228.000
Finans -829.000 -582.000 -578.000 -437.000 -226.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.868.000 -2.573.000 -983.000 -1.797.000 -3.105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 30.881.000 28.159.000 26.117.000 24.780.000 23.942.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 361.000 232.000 255.000 276.000 250.000
Sum varige driftsmidler 31.242.000 28.392.000 26.373.000 25.056.000 24.191.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 0 9.000 0 0
Sum anleggsmidler 31.342.000 28.392.000 26.382.000 25.056.000 24.191.000
Varebeholdning 32.000 94.000 140.000 64.000 79.000
Kundefordringer 391.000 118.000 435.000 1.000 594.000
Andre fordringer 336.000 60.000 308.000 5.108.000 493.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.146.000 917.000 1.289.000 365.000 115.000
Sum omløpsmidler 13.905.000 1.188.000 2.173.000 5.538.000 1.282.000
Sum eiendeler 45.247.000 29.580.000 28.555.000 30.594.000 25.473.000
Sum opptjent egenkapital -10.201.000 -5.333.000 -2.759.000 -1.777.000 -4.612.000
Sum egenkapital 7.037.000 11.905.000 14.478.000 15.461.000 12.626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 37.031.000 16.661.000 12.984.000 14.594.000 11.456.000
Leverandørgjeld 930.000 658.000 941.000 400.000 891.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 117.000 57.000 63.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 240.000 95.000 76.000 459.000
Sum kortsiktig gjeld 1.179.000 1.015.000 1.093.000 540.000 1.392.000
Sum gjeld og egenkapital 45.247.000 29.581.000 28.556.000 30.595.000 25.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.726.000 173.000 1.080.000 4.998.000 -110.000
Likviditetsgrad 1 11.8 1.2 2 10.3 0.9
Likviditetsgrad 2 11.8 1.1 1.9 10.1 0.9
Soliditet 15.6 40.2 50.7 50.5 49.6
Resultatgrad -123.9 -7.2 -28.9 -140.4
Rentedekningsgrad -4.9 -3.4 -0.7 -12.6
Gjeldsgrad 5.4 1.5 1 1 1.0
Total kapitalrentabilitet -8.9 -6.7 -1.4 -4.4 -11.3
Signatur
22.07.2020
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex