Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag Sa
Juridisk navn:  Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61119589
Synnfjellvegen 36 Synnfjellvegen 36 Fax:
2880 Nord-Torpa 2880 Nord-Torpa
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 987410450
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/14/2004
Foretakstype: SA
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: As Land Regnskapssentral
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.21%
Resultat  
  
-94.59%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 542.000 560.000 90.000 64.000 192.000
Resultat: 4.000 74.000 -66.000 75.000 -97.000
Egenkapital: 859.000 859.000 804.000 856.000 767.000
Regnskap for  Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 542.000 560.000 90.000 64.000 192.000
Driftskostnader -457.000 -402.000 -76.000 -45.000 -193.000
Driftsresultat 86.000 158.000 14.000 19.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 141.000 0
Finanskostnader -83.000 -85.000 -81.000 -86.000 -96.000
Finans -83.000 -85.000 -81.000 55.000 -96.000
Resultat før skatt 4.000 74.000 -66.000 75.000 -97.000
Skattekostnad -4.000 -19.000 15.000 11.000 26.000
Årsresultat 0 55.000 -52.000 86.000 -71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.312.000 2.310.000 2.329.000 2.315.000 2.304.000
Sum omløpsmidler 47.000 28.000 8.000 58.000 89.000
Sum eiendeler 2.359.000 2.338.000 2.337.000 2.373.000 2.393.000
Sum opptjent egenkapital 859.000 859.000 804.000 856.000 767.000
Sum egenkapital 859.000 859.000 804.000 856.000 767.000
Sum langsiktig gjeld 1.409.000 1.434.000 1.484.000 1.484.000 1.573.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 46.000 50.000 33.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 2.359.000 2.339.000 2.338.000 2.373.000 2.392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 542.000 560.000 90.000 64.000 192.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 542.000 560.000 90.000 64.000 192.000
Varekostnad -319.000 -325.000 0 0 -50.000
Lønninger 0 0 -1.000 0 -19.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -77.000 -75.000 -45.000 -124.000
Driftskostnader -457.000 -402.000 -76.000 -45.000 -193.000
Driftsresultat 86.000 158.000 14.000 19.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 141.000 0
Finanskostnader -83.000 -85.000 -81.000 -86.000 -96.000
Finans -83.000 -85.000 -81.000 55.000 -96.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 55.000 -52.000 86.000 -71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 30.000 49.000 35.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.284.000 2.280.000 2.280.000 2.280.000 2.280.000
Sum anleggsmidler 2.312.000 2.310.000 2.329.000 2.315.000 2.304.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 0 0 0 60.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 28.000 8.000 58.000 29.000
Sum omløpsmidler 47.000 28.000 8.000 58.000 89.000
Sum eiendeler 2.359.000 2.338.000 2.337.000 2.373.000 2.393.000
Sum opptjent egenkapital 859.000 859.000 804.000 856.000 767.000
Sum egenkapital 859.000 859.000 804.000 856.000 767.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.000 0 1.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.409.000 1.434.000 1.484.000 1.484.000 1.573.000
Leverandørgjeld 7.000 20.000 30.000 13.000 33.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 26.000 20.000 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 46.000 50.000 33.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 2.359.000 2.339.000 2.338.000 2.373.000 2.392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -44.000 -18.000 -42.000 25.000 37.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.2 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.2 1.8 1.8
Soliditet 36.4 36.7 34.4 36.1 32.1
Resultatgrad 15.9 28.2 15.6 29.7 -0.5
Rentedekningsgrad 1 1.9 0.2 1.9 0.0
Gjeldsgrad 1.7 1.7 1.9 1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 3.6 6.8 0.6 6.7 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex