Sysplan Holding AS
Juridisk navn:  Sysplan Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hosleveien 206 Hosleveien 206 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 991426906
Aksjekapital: 1.064.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Helle Nygaard Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-21.67%
Egenkapital  
  
-8.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.423.000 4.370.000 4.890.000 3.829.000 6.990.000
Egenkapital: 1.503.000 1.647.000 1.446.000 4.931.000 1.099.000
Regnskap for  Sysplan Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -43.000 -29.000 -40.000 -25.000 -29.000
Driftsresultat -43.000 -29.000 -40.000 -25.000 -29.000
Finansinntekter 3.465.000 4.422.000 4.930.000 3.855.000 7.019.000
Finanskostnader 0 -23.000 0 0 0
Finans 3.465.000 4.399.000 4.930.000 3.855.000 7.019.000
Resultat før skatt 3.423.000 4.370.000 4.890.000 3.829.000 6.990.000
Skattekostnad 8.000 10.000 6.000 3.000 5.000
Årsresultat 3.431.000 4.380.000 4.896.000 3.832.000 6.995.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 348.000 340.000 3.330.000 324.000 320.000
Sum omløpsmidler 4.561.000 5.709.000 8.149.000 7.041.000 9.525.000
Sum eiendeler 4.909.000 6.049.000 11.479.000 7.365.000 9.845.000
Sum opptjent egenkapital 541.000 767.000 1.111.000 4.596.000 764.000
Sum egenkapital 1.503.000 1.647.000 1.446.000 4.931.000 1.099.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.406.000 4.402.000 10.033.000 2.434.000 8.747.000
Sum gjeld og egenkapital 4.910.000 6.049.000 11.479.000 7.365.000 9.846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -29.000 -40.000 -25.000 -29.000
Driftskostnader -43.000 -29.000 -40.000 -25.000 -29.000
Driftsresultat -43.000 -29.000 -40.000 -25.000 -29.000
Finansinntekter 3.465.000 4.422.000 4.930.000 3.855.000 7.019.000
Finanskostnader 0 -23.000 0 0 0
Finans 3.465.000 4.399.000 4.930.000 3.855.000 7.019.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.400.000 -4.401.000 -4.597.000 0 -6.972.000
Årsresultat 3.431.000 4.380.000 4.896.000 3.832.000 6.995.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.000 28.000 18.000 12.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 312.000 312.000 3.312.000 312.000 312.000
Sum anleggsmidler 348.000 340.000 3.330.000 324.000 320.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 454.000 662.000 3.229.000 3.197.000 2.525.000
Sum omløpsmidler 4.561.000 5.709.000 8.149.000 7.041.000 9.525.000
Sum eiendeler 4.909.000 6.049.000 11.479.000 7.365.000 9.845.000
Sum opptjent egenkapital 541.000 767.000 1.111.000 4.596.000 764.000
Sum egenkapital 1.503.000 1.647.000 1.446.000 4.931.000 1.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 4.764.000 1.759.000 1.754.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 9.000 10.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.400.000 -4.401.000 -4.597.000 0 -6.972.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 664.000 664.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 3.406.000 4.402.000 10.033.000 2.434.000 8.747.000
Sum gjeld og egenkapital 4.910.000 6.049.000 11.479.000 7.365.000 9.846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.155.000 1.307.000 -1.884.000 4.607.000 778.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 0.8 2.9 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 0.8 2.9 1.1
Soliditet 30.6 27.2 12.6 6 11.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.3
Gjeldsgrad 2.3 2.7 6.9 0.5 8.0
Total kapitalrentabilitet 69.7 72.6 42.6 5 71.0
Signatur
06.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex