Tårnåsen Hudpleie AS
Juridisk navn:  Tårnåsen Hudpleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66800286
Ormerudveien 82 Ormerudveien 82 Fax:
1410 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 988453285
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/23/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiv Økonomi Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.45%
Resultat  
  
52.17%
Egenkapital  
  
-45.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.093.000 3.845.000 3.755.000 3.363.000 3.754.000
Resultat: -22.000 -46.000 97.000 46.000 28.000
Egenkapital: 26.000 48.000 94.000 -3.000 -49.000
Regnskap for  Tårnåsen Hudpleie AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.093.000 3.845.000 3.755.000 3.363.000 3.754.000
Driftskostnader -4.114.000 -3.884.000 -3.654.000 -3.311.000 -3.723.000
Driftsresultat -21.000 -40.000 102.000 53.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 -5.000 -7.000 -4.000
Finans -1.000 -6.000 -5.000 -7.000 -4.000
Resultat før skatt -22.000 -46.000 97.000 46.000 28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -46.000 97.000 46.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 36.000 46.000 0 11.000
Sum omløpsmidler 605.000 627.000 671.000 598.000 498.000
Sum eiendeler 630.000 663.000 717.000 598.000 509.000
Sum opptjent egenkapital -74.000 -52.000 -6.000 -103.000 -149.000
Sum egenkapital 26.000 48.000 94.000 -3.000 -49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 605.000 615.000 623.000 602.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 631.000 663.000 717.000 599.000 509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.093.000 3.845.000 3.724.000 3.319.000 3.668.000
Andre inntekter 0 0 31.000 44.000 86.000
Driftsinntekter 4.093.000 3.845.000 3.755.000 3.363.000 3.754.000
Varekostnad -716.000 -684.000 -712.000 -551.000 -773.000
Lønninger -2.672.000 -2.515.000 -2.287.000 -2.005.000 -2.278.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -5.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -716.000 -675.000 -650.000 -744.000 -661.000
Driftskostnader -4.114.000 -3.884.000 -3.654.000 -3.311.000 -3.723.000
Driftsresultat -21.000 -40.000 102.000 53.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 -5.000 -7.000 -4.000
Finans -1.000 -6.000 -5.000 -7.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -46.000 97.000 46.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 36.000 46.000 0 11.000
Sum varige driftsmidler 25.000 36.000 46.000 0 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 36.000 46.000 0 11.000
Varebeholdning 259.000 293.000 322.000 366.000 244.000
Kundefordringer 7.000 0 3.000 3.000 11.000
Andre fordringer 44.000 22.000 18.000 15.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 295.000 312.000 328.000 214.000 115.000
Sum omløpsmidler 605.000 627.000 671.000 598.000 498.000
Sum eiendeler 630.000 663.000 717.000 598.000 509.000
Sum opptjent egenkapital -74.000 -52.000 -6.000 -103.000 -149.000
Sum egenkapital 26.000 48.000 94.000 -3.000 -49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 15.000 49.000 35.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 286.000 290.000 245.000 252.000 190.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 259.000 310.000 330.000 315.000 318.000
Sum kortsiktig gjeld 605.000 615.000 623.000 602.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 631.000 663.000 717.000 599.000 509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 12.000 48.000 -4.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5
Soliditet 4.1 7.2 13.1 -0.5 -9.6
Resultatgrad -0.5 2.7 1.6 0.8
Rentedekningsgrad -6.7 20.4 7.6 7.8
Gjeldsgrad 23.3 12.8 6.6 -200.7 -11.4
Total kapitalrentabilitet -3.3 14.2 8.8 6.1
Signatur
14.02.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex