Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tømmermenn AS
Juridisk navn:  Tømmermenn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90590610
Ivar Bechs Vei 14 Ivar Bechs Vei 14 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 986652523
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/1/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestby Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.24%
Resultat  
  
-89.8%
Egenkapital  
  
-7.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.611.000 4.095.000 4.696.000 4.985.000 3.840.000
Resultat: 45.000 441.000 138.000 434.000 73.000
Egenkapital: 1.964.000 2.130.000 1.796.000 1.693.000 1.377.000
Regnskap for  Tømmermenn AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.611.000 4.095.000 4.696.000 4.985.000 3.840.000
Driftskostnader -2.573.000 -3.656.000 -4.554.000 -4.542.000 -3.747.000
Driftsresultat 39.000 440.000 142.000 443.000 92.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 -10.000 -19.000
Finans 5.000 1.000 -4.000 -9.000 -18.000
Resultat før skatt 45.000 441.000 138.000 434.000 73.000
Skattekostnad -11.000 -107.000 -35.000 -117.000 -20.000
Årsresultat 33.000 334.000 103.000 316.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.286.000 1.308.000 1.382.000 1.457.000 1.544.000
Sum omløpsmidler 1.111.000 1.444.000 1.316.000 1.217.000 876.000
Sum eiendeler 2.397.000 2.752.000 2.698.000 2.674.000 2.420.000
Sum opptjent egenkapital 1.864.000 2.030.000 1.696.000 1.593.000 1.277.000
Sum egenkapital 1.964.000 2.130.000 1.796.000 1.693.000 1.377.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 96.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 433.000 621.000 902.000 885.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 2.397.000 2.751.000 2.698.000 2.674.000 2.420.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.611.000 4.095.000 4.696.000 4.985.000 3.840.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.611.000 4.095.000 4.696.000 4.985.000 3.840.000
Varekostnad -1.167.000 -1.637.000 -1.697.000 -2.386.000 -1.345.000
Lønninger -1.079.000 -1.657.000 -2.415.000 -1.813.000 -2.026.000
Avskrivning -70.000 -82.000 -84.000 -88.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -280.000 -358.000 -255.000 -286.000
Driftskostnader -2.573.000 -3.656.000 -4.554.000 -4.542.000 -3.747.000
Driftsresultat 39.000 440.000 142.000 443.000 92.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 -10.000 -19.000
Finans 5.000 1.000 -4.000 -9.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Årsresultat 33.000 334.000 103.000 316.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 18.000 10.000 2.000 0
Fast eiendom 1.225.000 1.225.000 1.225.000 1.225.000 1.225.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 65.000 147.000 231.000 319.000
Sum varige driftsmidler 1.262.000 1.290.000 1.372.000 1.456.000 1.544.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.286.000 1.308.000 1.382.000 1.457.000 1.544.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 581.000 354.000 588.000 597.000 425.000
Andre fordringer 13.000 17.000 18.000 144.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 517.000 1.072.000 710.000 476.000 435.000
Sum omløpsmidler 1.111.000 1.444.000 1.316.000 1.217.000 876.000
Sum eiendeler 2.397.000 2.752.000 2.698.000 2.674.000 2.420.000
Sum opptjent egenkapital 1.864.000 2.030.000 1.696.000 1.593.000 1.277.000
Sum egenkapital 1.964.000 2.130.000 1.796.000 1.693.000 1.377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 96.000 197.000
Leverandørgjeld 49.000 59.000 93.000 66.000 146.000
Betalbar skatt 17.000 115.000 44.000 125.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 162.000 171.000 369.000 315.000 219.000
Utbytte 0 0 0 0 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 205.000 276.000 397.000 379.000 407.000
Sum kortsiktig gjeld 433.000 621.000 902.000 885.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 2.397.000 2.751.000 2.698.000 2.674.000 2.420.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 678.000 823.000 414.000 332.000 30.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 1.5 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 1.5 1.4 1.1
Soliditet 81.9 77.4 66.6 63.3 56.9
Resultatgrad 1.5 10.7 3 8.9 2.4
Rentedekningsgrad 28.4 44.4 4.9
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 1.8 1 5.3 16.6 3.8
Signatur
23.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex