Tømrarmester Søreide As
Juridisk navn:  Tømrarmester Søreide As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storebøvegen 46 Storebøvegen 46 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918627898
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/5/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
98.3%
Resultat  
  
-151.08%
Egenkapital  
  
-32.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.283.000 647.000
Resultat: -95.000 186.000
Egenkapital: 196.000 291.000
Regnskap for  Tømrarmester Søreide As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.283.000 647.000
Driftskostnader -1.378.000 -462.000
Driftsresultat -95.000 185.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -95.000 186.000
Skattekostnad 0 -45.000
Årsresultat -95.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.000 45.000
Sum omløpsmidler 367.000 415.000
Sum eiendeler 403.000 460.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 141.000
Sum egenkapital 196.000 291.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 403.000 460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.283.000 647.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.283.000 647.000
Varekostnad -389.000 -196.000
Lønninger -697.000 -175.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -292.000 -91.000
Driftskostnader -1.378.000 -462.000
Driftsresultat -95.000 185.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -95.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 45.000
Sum anleggsmidler 36.000 45.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 63.000 0
Andre fordringer 42.000 101.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 262.000 314.000
Sum omløpsmidler 367.000 415.000
Sum eiendeler 403.000 460.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 141.000
Sum egenkapital 196.000 291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 64.000 31.000
Betalbar skatt 0 45.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 76.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 403.000 460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 160.000 246.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.5
Likviditetsgrad 2 1.8 2.5
Soliditet 48.6 63.3
Resultatgrad -7.4 28.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 0.6
Total kapitalrentabilitet -23.6 40.2
Signatur
01.03.2017
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex