Tømrer Gruppen As
Juridisk navn:  Tømrer Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70055910
Røysbakken 5 Røysbakken 5 Fax: 70055912
6100 Volda 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 993112690
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 8/30/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-76.41%
Egenkapital  
  
1.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 52.000 0 0 0 0
Resultat: 3.055.000 12.950.000 10.951.000 9.905.000 19.869.000
Egenkapital: 3.367.000 3.314.000 1.491.000 1.146.000 1.141.000
Regnskap for  Tømrer Gruppen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 52.000 0 0 0 0
Driftskostnader -38.000 -56.000 -55.000 -86.000 -132.000
Driftsresultat 13.000 -56.000 -55.000 -86.000 -132.000
Finansinntekter 3.047.000 13.012.000 11.006.000 10.000.000 20.001.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 0 -9.000 0
Finans 3.042.000 13.005.000 11.006.000 9.991.000 20.001.000
Resultat før skatt 3.055.000 12.950.000 10.951.000 9.905.000 19.869.000
Skattekostnad -2.000 -2.127.000 -2.607.000 0 -2.636.000
Årsresultat 3.053.000 10.823.000 8.344.000 9.905.000 17.232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.892.000 7.892.000 7.892.000 7.120.000 7.120.000
Sum omløpsmidler 6.084.000 14.154.000 11.810.000 11.428.000 11.665.000
Sum eiendeler 13.976.000 22.046.000 19.702.000 18.548.000 18.785.000
Sum opptjent egenkapital 2.267.000 2.214.000 391.000 46.000 41.000
Sum egenkapital 3.367.000 3.314.000 1.491.000 1.146.000 1.141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.609.000 18.731.000 18.211.000 17.401.000 17.644.000
Sum gjeld og egenkapital 13.976.000 22.045.000 19.702.000 18.547.000 18.785.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 52.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -56.000 -55.000 -86.000 -132.000
Driftskostnader -38.000 -56.000 -55.000 -86.000 -132.000
Driftsresultat 13.000 -56.000 -55.000 -86.000 -132.000
Finansinntekter 3.047.000 13.012.000 11.006.000 10.000.000 20.001.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 0 -9.000 0
Finans 3.042.000 13.005.000 11.006.000 9.991.000 20.001.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -9.000.000 -8.000.000 -9.900.000 -10.000.000
Årsresultat 3.053.000 10.823.000 8.344.000 9.905.000 17.232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.892.000 7.892.000 7.892.000 7.120.000 7.120.000
Sum anleggsmidler 7.892.000 7.892.000 7.892.000 7.120.000 7.120.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.084.000 754.000 410.000 428.000 665.000
Sum omløpsmidler 6.084.000 14.154.000 11.810.000 11.428.000 11.665.000
Sum eiendeler 13.976.000 22.046.000 19.702.000 18.548.000 18.785.000
Sum opptjent egenkapital 2.267.000 2.214.000 391.000 46.000 41.000
Sum egenkapital 3.367.000 3.314.000 1.491.000 1.146.000 1.141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 1.000 8.000
Betalbar skatt 2.000 2.127.000 2.607.000 0 2.636.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -9.000.000 -8.000.000 -9.900.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 7.607.000 7.603.000 7.603.000 7.500.000 5.000.000
Sum kortsiktig gjeld 10.609.000 18.731.000 18.211.000 17.401.000 17.644.000
Sum gjeld og egenkapital 13.976.000 22.045.000 19.702.000 18.547.000 18.785.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.525.000 -4.577.000 -6.401.000 -5.973.000 -5.979.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.6 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.6 0.7 0.7
Soliditet 24.1 1 7.6 6.2 6.1
Resultatgrad 2
Rentedekningsgrad 2.6 - -9.6
Gjeldsgrad 3.2 5.7 12.2 15.2 15.5
Total kapitalrentabilitet 21.9 58.8 55.6 53.5 105.8
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex