Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tømrermester Harald Teksle AS
Juridisk navn:  Tømrermester Harald Teksle AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91322034
Fagsenteret Numedalsvegen 1379 Fagsenteret Numedalsvegen 1379 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 889031832
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 11/25/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.96%
Resultat  
  
-27.85%
Egenkapital  
  
-2.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 32.296.000 29.371.000 28.155.000 25.212.000 22.226.000
Resultat: 1.808.000 2.506.000 1.121.000 2.882.000 1.540.000
Egenkapital: 3.350.000 3.443.000 3.232.000 3.206.000 2.575.000
Regnskap for  Tømrermester Harald Teksle AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 32.296.000 29.371.000 28.155.000 25.212.000 22.226.000
Driftskostnader -30.499.000 -26.870.000 -27.037.000 -22.379.000 -20.734.000
Driftsresultat 1.797.000 2.501.000 1.118.000 2.833.000 1.493.000
Finansinntekter 51.000 52.000 50.000 68.000 66.000
Finanskostnader -40.000 -46.000 -47.000 -19.000 -19.000
Finans 11.000 6.000 3.000 49.000 47.000
Resultat før skatt 1.808.000 2.506.000 1.121.000 2.882.000 1.540.000
Skattekostnad -402.000 -595.000 -295.000 -751.000 -415.000
Årsresultat 1.406.000 1.912.000 826.000 2.130.000 1.125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.487.000 3.690.000 3.820.000 2.855.000 2.211.000
Sum omløpsmidler 8.184.000 8.032.000 6.723.000 6.759.000 5.497.000
Sum eiendeler 11.671.000 11.722.000 10.543.000 9.614.000 7.708.000
Sum opptjent egenkapital 3.150.000 3.243.000 3.032.000 3.006.000 2.375.000
Sum egenkapital 3.350.000 3.443.000 3.232.000 3.206.000 2.575.000
Sum langsiktig gjeld 1.083.000 1.197.000 1.344.000 821.000 571.000
Sum kortsiktig gjeld 7.239.000 7.082.000 5.967.000 5.588.000 4.561.000
Sum gjeld og egenkapital 11.672.000 11.722.000 10.543.000 9.615.000 7.707.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.296.000 29.271.000 27.980.000 25.057.000 22.226.000
Andre inntekter 0 100.000 175.000 155.000 0
Driftsinntekter 32.296.000 29.371.000 28.155.000 25.212.000 22.226.000
Varekostnad -20.562.000 -16.547.000 -16.750.000 -13.880.000 -12.482.000
Lønninger -8.137.000 -7.967.000 -7.738.000 -6.768.000 -6.412.000
Avskrivning -560.000 -531.000 -489.000 -355.000 -315.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.240.000 -1.825.000 -2.060.000 -1.376.000 -1.525.000
Driftskostnader -30.499.000 -26.870.000 -27.037.000 -22.379.000 -20.734.000
Driftsresultat 1.797.000 2.501.000 1.118.000 2.833.000 1.493.000
Finansinntekter 51.000 52.000 50.000 68.000 66.000
Finanskostnader -40.000 -46.000 -47.000 -19.000 -19.000
Finans 11.000 6.000 3.000 49.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.700.000 -800.000 -1.500.000 -1.000.000
Årsresultat 1.406.000 1.912.000 826.000 2.130.000 1.125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 24.000 31.000 0 0
Fast eiendom 237.000 287.000 174.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.996.000 2.180.000 2.370.000 1.507.000 1.139.000
Sum varige driftsmidler 2.233.000 2.467.000 2.544.000 1.507.000 1.139.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.236.000 1.199.000 1.245.000 1.348.000 1.071.000
Sum anleggsmidler 3.487.000 3.690.000 3.820.000 2.855.000 2.211.000
Varebeholdning 98.000 87.000 103.000 42.000 28.000
Kundefordringer 4.595.000 3.566.000 3.975.000 3.474.000 2.697.000
Andre fordringer 257.000 159.000 49.000 94.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.234.000 4.220.000 2.597.000 3.149.000 2.647.000
Sum omløpsmidler 8.184.000 8.032.000 6.723.000 6.759.000 5.497.000
Sum eiendeler 11.671.000 11.722.000 10.543.000 9.614.000 7.708.000
Sum opptjent egenkapital 3.150.000 3.243.000 3.032.000 3.006.000 2.375.000
Sum egenkapital 3.350.000 3.443.000 3.232.000 3.206.000 2.575.000
Sum avsetninger til forpliktelser 364.000 163.000 187.000 337.000 237.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.083.000 1.197.000 1.344.000 821.000 571.000
Leverandørgjeld 1.805.000 1.450.000 1.978.000 988.000 1.111.000
Betalbar skatt 201.000 619.000 445.000 651.000 271.000
Skyldig offentlige avgifter 1.442.000 1.349.000 1.262.000 1.220.000 1.028.000
Utbytte -1.500.000 -1.700.000 -800.000 -1.500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.790.000 1.964.000 1.481.000 2.729.000 2.150.000
Sum kortsiktig gjeld 7.239.000 7.082.000 5.967.000 5.588.000 4.561.000
Sum gjeld og egenkapital 11.672.000 11.722.000 10.543.000 9.615.000 7.707.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 945.000 950.000 756.000 1.171.000 936.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.3 1.2
Soliditet 28.7 29.4 30.7 33.3 33.4
Resultatgrad 5.6 8.5 4 11.2 6.7
Rentedekningsgrad 44.9 54.4 23.8 152.7 82.1
Gjeldsgrad 2.5 2.4 2.3 2.0 2.0
Total kapitalrentabilitet 15.8 21.8 11.1 30.2 20.2
Signatur
20.03.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex