Tønsberg Kundeservice DA
Juridisk navn:  Tønsberg Kundeservice DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33290200
Håndverkergaten 1B Håndverkergaten 1B Fax:
3117 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 983892086
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/30/2001
Foretakstype: DA
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Regnskapsfører: Thorvaldsen Anita Gjersøe Autorisert
Utvikling:
Omsetning  
  
1.29%
Resultat  
  
-3.52%
Egenkapital  
  
-13.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.334.000 13.164.000 14.127.000 14.002.000 14.082.000
Resultat: 1.918.000 1.988.000 2.037.000 1.241.000 1.736.000
Egenkapital: 1.011.000 1.172.000 1.372.000 1.030.000 1.755.000
Regnskap for  Tønsberg Kundeservice DA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.334.000 13.164.000 14.127.000 14.002.000 14.082.000
Driftskostnader -11.415.000 -11.167.000 -12.074.000 -12.743.000 -12.327.000
Driftsresultat 1.918.000 1.997.000 2.053.000 1.259.000 1.755.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -12.000 -20.000 -22.000 -23.000
Finans 0 -10.000 -17.000 -18.000 -19.000
Resultat før skatt 1.918.000 1.988.000 2.037.000 1.241.000 1.736.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.918.000 1.988.000 2.037.000 1.241.000 1.736.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 339.000 519.000 690.000 327.000
Sum omløpsmidler 2.467.000 2.713.000 3.046.000 2.527.000 3.056.000
Sum eiendeler 2.640.000 3.052.000 3.565.000 3.217.000 3.383.000
Sum opptjent egenkapital 1.011.000 1.172.000 1.372.000 1.030.000 1.755.000
Sum egenkapital 1.011.000 1.172.000 1.372.000 1.030.000 1.755.000
Sum langsiktig gjeld 0 136.000 361.000 494.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 1.630.000 1.744.000 1.831.000 1.694.000 1.482.000
Sum gjeld og egenkapital 2.641.000 3.052.000 3.564.000 3.218.000 3.383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.331.000 13.161.000 14.121.000 13.974.000 14.082.000
Andre inntekter 2.000 2.000 6.000 28.000 0
Driftsinntekter 13.334.000 13.164.000 14.127.000 14.002.000 14.082.000
Varekostnad -4.358.000 -4.220.000 -4.807.000 -5.121.000 -4.940.000
Lønninger -5.258.000 -5.184.000 -5.440.000 -5.071.000 -4.983.000
Avskrivning -166.000 -180.000 -171.000 -153.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.633.000 -1.583.000 -1.656.000 -2.398.000 -2.322.000
Driftskostnader -11.415.000 -11.167.000 -12.074.000 -12.743.000 -12.327.000
Driftsresultat 1.918.000 1.997.000 2.053.000 1.259.000 1.755.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -12.000 -20.000 -22.000 -23.000
Finans 0 -10.000 -17.000 -18.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.918.000 1.988.000 2.037.000 1.241.000 1.736.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 173.000 339.000 519.000 690.000 327.000
Sum varige driftsmidler 173.000 339.000 519.000 690.000 327.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 173.000 339.000 519.000 690.000 327.000
Varebeholdning 45.000 42.000 52.000 56.000 113.000
Kundefordringer 613.000 678.000 658.000 671.000 507.000
Andre fordringer 158.000 302.000 157.000 162.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.651.000 1.691.000 2.178.000 1.638.000 2.321.000
Sum omløpsmidler 2.467.000 2.713.000 3.046.000 2.527.000 3.056.000
Sum eiendeler 2.640.000 3.052.000 3.565.000 3.217.000 3.383.000
Sum opptjent egenkapital 1.011.000 1.172.000 1.372.000 1.030.000 1.755.000
Sum egenkapital 1.011.000 1.172.000 1.372.000 1.030.000 1.755.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 136.000 361.000 494.000 146.000
Leverandørgjeld 211.000 380.000 409.000 274.000 250.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 697.000 638.000 674.000 697.000 536.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 722.000 726.000 748.000 723.000 696.000
Sum kortsiktig gjeld 1.630.000 1.744.000 1.831.000 1.694.000 1.482.000
Sum gjeld og egenkapital 2.641.000 3.052.000 3.564.000 3.218.000 3.383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 837.000 969.000 1.215.000 833.000 1.574.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.7 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.6 1.5 2.0
Soliditet 38.3 38.4 38.5 32.0 51.9
Resultatgrad 14.4 15.2 14.5 9.0 12.5
Rentedekningsgrad 9 166.4 102.7 57.4 76.5
Gjeldsgrad 1.6 1.6 1.6 2.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 72.7 65.5 57.7 39.2 52.0
Signatur
26.02.2016
DELTAKERENE HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex