Tørrfisk Fra Lofoten As
Juridisk navn:  Tørrfisk Fra Lofoten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95236366
Postboks 177 Storgata 77 Fax:
8376 Leknes 8370 Leknes
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 996317722
Aksjekapital: 230.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/1/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Regnskapsfører: Vestvågøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.01%
Resultat  
  
87.55%
Egenkapital  
  
48.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.299.000 1.382.000 949.000 977.000 140.000
Resultat: 452.000 241.000 164.000 403.000 52.000
Egenkapital: 1.415.000 951.000 697.000 412.000 95.000
Regnskap for  Tørrfisk Fra Lofoten As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.299.000 1.382.000 949.000 977.000 140.000
Driftskostnader -847.000 -1.142.000 -784.000 -574.000 -88.000
Driftsresultat 452.000 241.000 165.000 403.000 52.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 452.000 241.000 164.000 403.000 52.000
Skattekostnad -89.000 -67.000 -39.000 -86.000 0
Årsresultat 364.000 174.000 125.000 317.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.010.000 1.569.000 1.092.000 921.000 171.000
Sum eiendeler 2.010.000 1.569.000 1.092.000 921.000 171.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 568.000 394.000 269.000 -48.000
Sum egenkapital 1.415.000 951.000 697.000 412.000 95.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 595.000 618.000 396.000 509.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 2.010.000 1.569.000 1.093.000 921.000 171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 47.000 9.000 14.000 0
Andre inntekter 1.299.000 1.335.000 940.000 962.000 140.000
Driftsinntekter 1.299.000 1.382.000 949.000 977.000 140.000
Varekostnad -416.000 -917.000 -388.000 -267.000 -50.000
Lønninger -133.000 -79.000 -26.000 -21.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -298.000 -146.000 -370.000 -286.000 -38.000
Driftskostnader -847.000 -1.142.000 -784.000 -574.000 -88.000
Driftsresultat 452.000 241.000 165.000 403.000 52.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 364.000 174.000 125.000 317.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.525.000 1.485.000 577.000 917.000 95.000
Andre fordringer 0 1.000 30.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 485.000 83.000 485.000 5.000 76.000
Sum omløpsmidler 2.010.000 1.569.000 1.092.000 921.000 171.000
Sum eiendeler 2.010.000 1.569.000 1.092.000 921.000 171.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 568.000 394.000 269.000 -48.000
Sum egenkapital 1.415.000 951.000 697.000 412.000 95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 326.000 474.000 266.000 305.000 73.000
Betalbar skatt 89.000 67.000 39.000 86.000 0
Skyldig offentlige avgifter 151.000 77.000 90.000 91.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 0 0 27.000 0
Sum kortsiktig gjeld 595.000 618.000 396.000 509.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 2.010.000 1.569.000 1.093.000 921.000 171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.415.000 951.000 696.000 412.000 95.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.5 2.8 1.8 2.3
Likviditetsgrad 2 3.4 2.5 2.8 1.8 2.3
Soliditet 70.4 60.6 63.8 44.7 55.6
Resultatgrad 34.8 17.4 17.4 41.2 37.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.6 1.2 0.8
Total kapitalrentabilitet 22.5 15.4 15.1 43.8 30.4
Signatur
09.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex