Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
TITAN AS
Juridisk navn:  TITAN AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storebotn 11 Storebotn 11 Fax:
5309 Kleppestø 5309 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Hordaland Askøy
Org.nr: 911861488
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/8/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ome Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
111.11%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.000 -9.000 -8.000 -4.000 -11.000
Egenkapital: -11.000 -11.000 -2.000 6.000 9.000
Regnskap for  TITAN AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 1.000 -9.000 -8.000 -4.000 -11.000
Driftsresultat 1.000 -9.000 -8.000 -4.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 -9.000 -8.000 -4.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -9.000 -8.000 -4.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 982.000 523.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.000 10.000 9.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 984.000 533.000 9.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -41.000 -32.000 -24.000 -21.000
Sum egenkapital -11.000 -11.000 -2.000 6.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 995.000 545.000 11.000 25.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 984.000 534.000 9.000 31.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1.000 -9.000 -8.000 -4.000 -11.000
Driftskostnader 1.000 -9.000 -8.000 -4.000 -11.000
Driftsresultat 1.000 -9.000 -8.000 -4.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -9.000 -8.000 -4.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 982.000 523.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 982.000 523.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 10.000 9.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.000 10.000 9.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 984.000 533.000 9.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -41.000 -32.000 -24.000 -21.000
Sum egenkapital -11.000 -11.000 -2.000 6.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -4.000 -4.000 0 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 999.000 549.000 11.000 21.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 995.000 545.000 11.000 25.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 984.000 534.000 9.000 31.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -993.000 -535.000 -2.000 5.000 9.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.8 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0.8 1.3 1.5
Soliditet -1.1 -2.1 -22.2 19.4 30.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -90.5 -49.5 -5.5 4.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 0.1 -1.7 -88.9 -12.9 -36.7
Signatur
08.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex