Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
T Berner & Co AS
Juridisk navn:  T Berner & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22688833
Brinken 55 Brinken 55 Fax: 22684077
0654 Oslo 654 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 870984952
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fri As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.25%
Resultat  
  
29.56%
Egenkapital  
  
-11.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.967.000 3.238.000 4.115.000 4.535.000 3.514.000
Resultat: 263.000 203.000 338.000 980.000 522.000
Egenkapital: 1.516.000 1.714.000 1.961.000 2.011.000 1.603.000
Regnskap for  T Berner & Co AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.967.000 3.238.000 4.115.000 4.535.000 3.514.000
Driftskostnader -1.706.000 -3.038.000 -3.780.000 -3.561.000 -3.006.000
Driftsresultat 261.000 200.000 335.000 974.000 507.000
Finansinntekter 2.000 3.000 4.000 6.000 31.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -17.000
Finans 2.000 3.000 3.000 6.000 14.000
Resultat før skatt 263.000 203.000 338.000 980.000 522.000
Skattekostnad -61.000 -51.000 -87.000 -273.000 -143.000
Årsresultat 203.000 153.000 250.000 708.000 379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 50.000 79.000 89.000 117.000
Sum omløpsmidler 2.194.000 2.712.000 2.936.000 3.063.000 2.507.000
Sum eiendeler 2.229.000 2.762.000 3.015.000 3.152.000 2.624.000
Sum opptjent egenkapital 1.416.000 1.614.000 1.861.000 1.911.000 1.503.000
Sum egenkapital 1.516.000 1.714.000 1.961.000 2.011.000 1.603.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 653.000 988.000 994.000 1.081.000 961.000
Sum gjeld og egenkapital 2.229.000 2.762.000 3.015.000 3.152.000 2.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.967.000 3.238.000 4.115.000 4.535.000 3.514.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.967.000 3.238.000 4.115.000 4.535.000 3.514.000
Varekostnad -889.000 -634.000 -885.000 -779.000 -478.000
Lønninger -345.000 -1.865.000 -2.280.000 -2.273.000 -1.897.000
Avskrivning -14.000 -4.000 -10.000 -28.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -458.000 -535.000 -605.000 -481.000 -600.000
Driftskostnader -1.706.000 -3.038.000 -3.780.000 -3.561.000 -3.006.000
Driftsresultat 261.000 200.000 335.000 974.000 507.000
Finansinntekter 2.000 3.000 4.000 6.000 31.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -17.000
Finans 2.000 3.000 3.000 6.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -300.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 203.000 153.000 250.000 708.000 379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 48.000 76.000 86.000 114.000
Sum varige driftsmidler 34.000 48.000 76.000 86.000 114.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 35.000 50.000 79.000 89.000 117.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 90.000 366.000 620.000 273.000 265.000
Andre fordringer 4.000 1.000 17.000 14.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.100.000 2.345.000 2.299.000 2.776.000 2.225.000
Sum omløpsmidler 2.194.000 2.712.000 2.936.000 3.063.000 2.507.000
Sum eiendeler 2.229.000 2.762.000 3.015.000 3.152.000 2.624.000
Sum opptjent egenkapital 1.416.000 1.614.000 1.861.000 1.911.000 1.503.000
Sum egenkapital 1.516.000 1.714.000 1.961.000 2.011.000 1.603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Leverandørgjeld 8.000 12.000 44.000 120.000 26.000
Betalbar skatt 61.000 51.000 87.000 273.000 143.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 295.000 245.000 156.000 324.000
Utbytte -400.000 -400.000 -300.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 80.000 231.000 317.000 232.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 653.000 988.000 994.000 1.081.000 961.000
Sum gjeld og egenkapital 2.229.000 2.762.000 3.015.000 3.152.000 2.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.541.000 1.724.000 1.942.000 1.982.000 1.546.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.7 3 2.8 2.6
Likviditetsgrad 2 3.4 2.7 3 2.9 2.7
Soliditet 6 62.1 6 63.8 61.1
Resultatgrad 13.3 6.2 8.1 21.5 14.4
Rentedekningsgrad 3 31.6
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.8 7.3 11.2 31.1 20.5
Signatur
30.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
TERJE BERNER
Prokurister
30.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
TERJE BERNER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex