Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
T Fjelland & Co AS
Juridisk navn:  T Fjelland & Co AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51812300
Postboks 2044 Hillevåg Sandvikveien 8 Fax: 51812301
4095 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 940876087
Aksjekapital: 28.350.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 9/10/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Idsø & Ravnås Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
58.07%
Resultat  
  
4.52%
Egenkapital  
  
-154.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.226.000 5.204.000 14.193.000 2.709.000 2.696.000
Resultat: -15.572.000 -16.309.000 8.260.000 -22.439.000 -14.265.000
Egenkapital: -5.789.000 10.648.000 26.552.000 17.203.000 39.372.000
Regnskap for  T Fjelland & Co AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.226.000 5.204.000 14.193.000 2.709.000 2.696.000
Driftskostnader -12.502.000 -8.618.000 -23.561.000 -7.569.000 -5.479.000
Driftsresultat -4.276.000 -3.413.000 -9.368.000 -4.860.000 -2.783.000
Finansinntekter 1.802.000 560.000 19.832.000 416.000 622.000
Finanskostnader -13.099.000 -13.456.000 -2.204.000 -17.995.000 -12.105.000
Finans -11.297.000 -12.896.000 17.628.000 -17.579.000 -11.483.000
Resultat før skatt -15.572.000 -16.309.000 8.260.000 -22.439.000 -14.265.000
Skattekostnad -865.000 405.000 1.089.000 271.000 1.258.000
Årsresultat -16.437.000 -15.904.000 9.349.000 -22.168.000 -13.008.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.676.000 68.729.000 79.503.000 72.427.000 88.249.000
Sum omløpsmidler 4.308.000 3.297.000 4.980.000 1.473.000 1.930.000
Sum eiendeler 50.984.000 72.026.000 84.483.000 73.900.000 90.179.000
Sum opptjent egenkapital -34.139.000 -17.702.000 -1.798.000 -11.147.000 11.022.000
Sum egenkapital -5.789.000 10.648.000 26.552.000 17.203.000 39.372.000
Sum langsiktig gjeld 34.694.000 37.555.000 41.603.000 39.095.000 31.563.000
Sum kortsiktig gjeld 22.080.000 23.823.000 16.328.000 17.602.000 19.244.000
Sum gjeld og egenkapital 50.985.000 72.026.000 84.483.000 73.900.000 90.179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.056.000 3.041.000 11.757.000 13.000 18.000
Andre inntekter 2.170.000 2.163.000 2.436.000 2.696.000 2.678.000
Driftsinntekter 8.226.000 5.204.000 14.193.000 2.709.000 2.696.000
Varekostnad -62.000 -447.000 -6.964.000 -579.000 -662.000
Lønninger -812.000 31.000 -322.000 -299.000 -409.000
Avskrivning -870.000 -853.000 -834.000 -806.000 -806.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.758.000 -7.349.000 -15.441.000 -5.885.000 -3.602.000
Driftskostnader -12.502.000 -8.618.000 -23.561.000 -7.569.000 -5.479.000
Driftsresultat -4.276.000 -3.413.000 -9.368.000 -4.860.000 -2.783.000
Finansinntekter 1.802.000 560.000 19.832.000 416.000 622.000
Finanskostnader -13.099.000 -13.456.000 -2.204.000 -17.995.000 -12.105.000
Finans -11.297.000 -12.896.000 17.628.000 -17.579.000 -11.483.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.437.000 -15.904.000 9.349.000 -22.168.000 -13.008.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 24.642.000 25.512.000 26.101.000 26.653.000 27.458.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 24.642.000 25.512.000 26.101.000 26.653.000 27.458.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.034.000 43.218.000 53.402.000 45.775.000 60.790.000
Sum anleggsmidler 46.676.000 68.729.000 79.503.000 72.427.000 88.249.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.945.000 1.239.000 1.953.000 971.000 1.349.000
Andre fordringer 1.164.000 1.770.000 751.000 319.000 396.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 288.000 1.685.000 183.000 185.000
Sum omløpsmidler 4.308.000 3.297.000 4.980.000 1.473.000 1.930.000
Sum eiendeler 50.984.000 72.026.000 84.483.000 73.900.000 90.179.000
Sum opptjent egenkapital -34.139.000 -17.702.000 -1.798.000 -11.147.000 11.022.000
Sum egenkapital -5.789.000 10.648.000 26.552.000 17.203.000 39.372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.601.000 8.735.000 8.040.000 9.129.000 4.900.000
Gjeld til kredittinstitutt 19.945.000 20.031.000 13.036.000 13.580.000 13.564.000
Sum langsiktig gjeld 34.694.000 37.555.000 41.603.000 39.095.000 31.563.000
Leverandørgjeld 605.000 291.000 526.000 453.000 1.146.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 156.000 123.000 8.000 38.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.374.000 3.378.000 2.759.000 3.530.000 4.517.000
Sum kortsiktig gjeld 22.080.000 23.823.000 16.328.000 17.602.000 19.244.000
Sum gjeld og egenkapital 50.985.000 72.026.000 84.483.000 73.900.000 90.179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -17.772.000 -20.526.000 -11.348.000 -16.129.000 -17.314.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2
Soliditet -11.4 14.8 31.4 23.3 43.7
Resultatgrad -65.6 -179.4 -103.2
Rentedekningsgrad -0.3 -0.3 -4.3 -0.3 -0.2
Gjeldsgrad -9.8 5.8 2.2 3.3 1.3
Total kapitalrentabilitet -4.9 12.4 -2.4
Signatur
28.10.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex