Taekwondo Sports Da
Juridisk navn:  Taekwondo Sports Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46822172
Skillebekkveien 66 Skillebekkveien 66 Fax:
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 997516036
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/16/2011
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -1.000 -1.000
Egenkapital: 0 0
Regnskap for  Taekwondo Sports Da
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -1.000 -1.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000
Driftskostnader -1.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex