Taiga Invest As
Juridisk navn:  Taiga Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90932400
Margarethas vei 31 Margarethas vei 31 Fax:
1473 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 916310897
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
56.25%
Egenkapital  
  
-14.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 -32.000 -72.000 -27.000 0
Egenkapital: 89.000 104.000 136.000 209.000 236.000
Regnskap for  Taiga Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -19.000 -27.000 -27.000 0
Driftsresultat -12.000 -19.000 -27.000 -27.000 0
Finansinntekter 13.000 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -13.000 -45.000 0 0
Finans -3.000 -13.000 -45.000 0 0
Resultat før skatt -14.000 -32.000 -72.000 -27.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -32.000 -72.000 -27.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 560.000 60.000
Sum omløpsmidler 134.000 127.000 159.000 174.000 176.000
Sum eiendeler 634.000 627.000 659.000 734.000 236.000
Sum opptjent egenkapital -146.000 -132.000 -99.000 -27.000 0
Sum egenkapital 89.000 104.000 136.000 209.000 236.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 545.000 523.000 523.000 525.000 0
Sum gjeld og egenkapital 635.000 627.000 660.000 734.000 236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -19.000 -27.000 -27.000 0
Driftskostnader -12.000 -19.000 -27.000 -27.000 0
Driftsresultat -12.000 -19.000 -27.000 -27.000 0
Finansinntekter 13.000 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -13.000 -45.000 0 0
Finans -3.000 -13.000 -45.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -32.000 -72.000 -27.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 560.000 60.000
Sum anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 560.000 60.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 5.000 4.000 2.000 176.000
Sum omløpsmidler 134.000 127.000 159.000 174.000 176.000
Sum eiendeler 634.000 627.000 659.000 734.000 236.000
Sum opptjent egenkapital -146.000 -132.000 -99.000 -27.000 0
Sum egenkapital 89.000 104.000 136.000 209.000 236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 3.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 545.000 523.000 523.000 523.000 0
Sum kortsiktig gjeld 545.000 523.000 523.000 525.000 0
Sum gjeld og egenkapital 635.000 627.000 660.000 734.000 236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -411.000 -396.000 -364.000 -351.000 176.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.0
Soliditet 1 16.6 20.6 28.5 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8 -1.5 -0.6
Gjeldsgrad 6.1 5 3.8 2.5 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.2 -4.1 -3.7 0.0
Signatur
23.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
23.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex