Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tak Og Blikkarbeider Ketil Pedersen
Juridisk navn:  Tak Og Blikkarbeider Ketil Pedersen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64863897
Bjastadveien 2 Bjastadveien 2 Fax: 64875620
1408 Kråkstad 1408 Kråkstad
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 950855185
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
77.66%
Resultat  
  
92.12%
Egenkapital  
  
70.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.922.000 24.160.000 21.879.000 25.400.000
Resultat: 3.147.000 1.638.000 2.170.000 442.000
Egenkapital: -499.000 -1.717.000 -863.000 -1.123.000
Regnskap for  Tak Og Blikkarbeider Ketil Pedersen
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.922.000 24.160.000 21.879.000 25.400.000
Driftskostnader -39.542.000 -22.332.000 -19.560.000 -24.698.000
Driftsresultat 3.380.000 1.829.000 2.319.000 703.000
Finansinntekter 7.000 7.000 14.000 13.000
Finanskostnader -240.000 -198.000 -163.000 -274.000
Finans -233.000 -191.000 -149.000 -261.000
Resultat før skatt 3.147.000 1.638.000 2.170.000 442.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.147.000 1.638.000 2.170.000 442.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 990.000 789.000 821.000 889.000
Sum omløpsmidler 9.816.000 4.028.000 3.380.000 5.510.000
Sum eiendeler 10.806.000 4.817.000 4.201.000 6.399.000
Sum opptjent egenkapital -499.000 -1.717.000 -863.000 -1.123.000
Sum egenkapital -499.000 -1.717.000 -863.000 -1.123.000
Sum langsiktig gjeld 1.051.000 911.000 984.000 1.012.000
Sum kortsiktig gjeld 10.254.000 5.624.000 4.080.000 6.510.000
Sum gjeld og egenkapital 10.806.000 4.818.000 4.201.000 6.399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.922.000 24.160.000 21.877.000 25.306.000
Andre inntekter 0 0 2.000 94.000
Driftsinntekter 42.922.000 24.160.000 21.879.000 25.400.000
Varekostnad -26.458.000 -10.990.000 -8.331.000 -11.442.000
Lønninger -8.780.000 -8.504.000 -8.562.000 -8.279.000
Avskrivning -285.000 -215.000 -203.000 -279.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.019.000 -2.623.000 -2.464.000 -4.698.000
Driftskostnader -39.542.000 -22.332.000 -19.560.000 -24.698.000
Driftsresultat 3.380.000 1.829.000 2.319.000 703.000
Finansinntekter 7.000 7.000 14.000 13.000
Finanskostnader -240.000 -198.000 -163.000 -274.000
Finans -233.000 -191.000 -149.000 -261.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.147.000 1.638.000 2.170.000 442.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 14.000 15.000 17.000 19.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 956.000 754.000 804.000 870.000
Sum varige driftsmidler 970.000 769.000 821.000 889.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 0 0
Sum anleggsmidler 990.000 789.000 821.000 889.000
Varebeholdning 538.000 373.000 359.000 330.000
Kundefordringer 9.105.000 3.348.000 2.578.000 5.058.000
Andre fordringer 158.000 61.000 162.000 118.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 246.000 280.000 4.000
Sum omløpsmidler 9.816.000 4.028.000 3.380.000 5.510.000
Sum eiendeler 10.806.000 4.817.000 4.201.000 6.399.000
Sum opptjent egenkapital -499.000 -1.717.000 -863.000 -1.123.000
Sum egenkapital -499.000 -1.717.000 -863.000 -1.123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 856.000 812.000 808.000 778.000
Sum langsiktig gjeld 1.051.000 911.000 984.000 1.012.000
Leverandørgjeld 6.676.000 2.709.000 1.243.000 3.175.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.027.000 1.189.000 993.000 1.934.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 696.000 914.000 1.035.000 623.000
Sum kortsiktig gjeld 10.254.000 5.624.000 4.080.000 6.510.000
Sum gjeld og egenkapital 10.806.000 4.818.000 4.201.000 6.399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -438.000 -1.596.000 -700.000 -1.000.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.7 0.8
Soliditet -4.6 -35.6 -20.5 -17.5
Resultatgrad 7.9 7.6 10.6 2.8
Rentedekningsgrad 14.1 9.2 14.2 2.6
Gjeldsgrad -22.7 -3.8 -5.9 -6.7
Total kapitalrentabilitet 31.3 38.1 55.5 11.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex