Tak Og Byggfasade As
Juridisk navn:  Tak Og Byggfasade As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fossumveien 27 Fossumveien 27 Fax:
1389 Heggedal 1389 Heggedal
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 922954461
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/27/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ditt Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 788.000
Resultat: 196.000
Egenkapital: 183.000
Regnskap for  Tak Og Byggfasade As
Resultat 2019
Driftsinntekter 788.000
Driftskostnader -591.000
Driftsresultat 196.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 196.000
Skattekostnad -43.000
Årsresultat 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 617.000
Sum eiendeler 617.000
Sum opptjent egenkapital 153.000
Sum egenkapital 183.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 434.000
Sum gjeld og egenkapital 618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 788.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 788.000
Varekostnad -237.000
Lønninger -329.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -25.000
Driftskostnader -591.000
Driftsresultat 196.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 147.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 470.000
Sum omløpsmidler 617.000
Sum eiendeler 617.000
Sum opptjent egenkapital 153.000
Sum egenkapital 183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 90.000
Betalbar skatt 42.000
Skyldig offentlige avgifter 275.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000
Sum kortsiktig gjeld 434.000
Sum gjeld og egenkapital 618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 183.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet 29.6
Resultatgrad 24.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.4
Total kapitalrentabilitet 31.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex