Tak Og Terrasse AS
Juridisk navn:  Tak Og Terrasse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48222483
Kongshaugstranda 101 Kongshaugstranda 101 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 989323970
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Dale Revisjon AS
Regnskapsfører: Stordal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.65%
Resultat  
  
183.8%
Egenkapital  
  
24.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.186.000 967.000 893.000 1.015.000 726.000
Resultat: 403.000 142.000 145.000 178.000 124.000
Egenkapital: 1.612.000 1.291.000 1.186.000 1.082.000 950.000
Regnskap for  Tak Og Terrasse AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.186.000 967.000 893.000 1.015.000 726.000
Driftskostnader -823.000 -803.000 -717.000 -832.000 -554.000
Driftsresultat 363.000 164.000 177.000 183.000 171.000
Finansinntekter 40.000 -19.000 26.000 5.000 2.000
Finanskostnader 0 -3.000 -58.000 -9.000 -49.000
Finans 40.000 -22.000 -32.000 -4.000 -47.000
Resultat før skatt 403.000 142.000 145.000 178.000 124.000
Skattekostnad -83.000 -38.000 -41.000 -46.000 -37.000
Årsresultat 321.000 105.000 104.000 132.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 159.000 139.000 615.000 193.000 220.000
Sum omløpsmidler 1.898.000 1.601.000 1.528.000 1.326.000 1.126.000
Sum eiendeler 2.057.000 1.740.000 2.143.000 1.519.000 1.346.000
Sum opptjent egenkapital 1.512.000 1.191.000 1.086.000 982.000 850.000
Sum egenkapital 1.612.000 1.291.000 1.186.000 1.082.000 950.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 36.000 48.000 22.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 416.000 413.000 908.000 415.000 394.000
Sum gjeld og egenkapital 2.058.000 1.740.000 2.142.000 1.519.000 1.346.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.186.000 952.000 893.000 1.015.000 726.000
Andre inntekter 0 15.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.186.000 967.000 893.000 1.015.000 726.000
Varekostnad -501.000 -461.000 -410.000 -498.000 -249.000
Lønninger -173.000 -173.000 -171.000 -170.000 -171.000
Avskrivning -28.000 -42.000 -31.000 -27.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -127.000 -105.000 -137.000 -103.000
Driftskostnader -823.000 -803.000 -717.000 -832.000 -554.000
Driftsresultat 363.000 164.000 177.000 183.000 171.000
Finansinntekter 40.000 -19.000 26.000 5.000 2.000
Finanskostnader 0 -3.000 -58.000 -9.000 -49.000
Finans 40.000 -22.000 -32.000 -4.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 321.000 105.000 104.000 132.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 159.000 139.000 166.000 193.000 220.000
Driftsløsøre 0 0 449.000 0 0
Sum varige driftsmidler 159.000 139.000 615.000 193.000 220.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 159.000 139.000 615.000 193.000 220.000
Varebeholdning 103.000 103.000 136.000 105.000 176.000
Kundefordringer 185.000 209.000 143.000 260.000 138.000
Andre fordringer 0 1.000 30.000 28.000 31.000
Sum investeringer 213.000 197.000 35.000 367.000 172.000
Kasse, bank 1.397.000 1.091.000 1.184.000 565.000 610.000
Sum omløpsmidler 1.898.000 1.601.000 1.528.000 1.326.000 1.126.000
Sum eiendeler 2.057.000 1.740.000 2.143.000 1.519.000 1.346.000
Sum opptjent egenkapital 1.512.000 1.191.000 1.086.000 982.000 850.000
Sum egenkapital 1.612.000 1.291.000 1.186.000 1.082.000 950.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 36.000 48.000 22.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 36.000 48.000 22.000 2.000
Leverandørgjeld 59.000 2.000 487.000 17.000 30.000
Betalbar skatt 89.000 50.000 14.000 26.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 134.000 76.000 89.000 89.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 286.000 318.000 283.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 416.000 413.000 908.000 415.000 394.000
Sum gjeld og egenkapital 2.058.000 1.740.000 2.142.000 1.519.000 1.346.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.482.000 1.188.000 620.000 911.000 732.000
Likviditetsgrad 1 4.6 3.9 1.7 3.2 2.9
Likviditetsgrad 2 4.3 3.6 1.5 3.0 2.5
Soliditet 78.3 74.2 55.4 71.2 70.6
Resultatgrad 30.6 1 19.8 18.0 23.6
Rentedekningsgrad 54.7 3.1 20.9 3.5
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.8 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 19.6 8.3 9.5 12.4 12.9
Signatur
03.03.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.03.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex