Tak & Bad As
Juridisk navn:  Tak & Bad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Møllendalsveien 61B Møllendalsveien 61B Fax:
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918471561
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/12/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lønn.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.32%
Resultat  
  
-242.47%
Egenkapital  
  
-146.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 183.000 392.000 615.000
Resultat: -104.000 73.000 -13.000
Egenkapital: -33.000 71.000 12.000
Regnskap for  Tak & Bad As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 183.000 392.000 615.000
Driftskostnader -287.000 -318.000 -627.000
Driftsresultat -104.000 74.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt -104.000 73.000 -13.000
Skattekostnad 0 -14.000 0
Årsresultat -104.000 59.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 35.000 45.000
Sum omløpsmidler 233.000 327.000 218.000
Sum eiendeler 233.000 362.000 263.000
Sum opptjent egenkapital -63.000 41.000 -18.000
Sum egenkapital -33.000 71.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 265.000 291.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 362.000 263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 189.000 392.000 615.000
Andre inntekter -6.000 0 0
Driftsinntekter 183.000 392.000 615.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -136.000 -159.000 -462.000
Avskrivning -6.000 -10.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -145.000 -149.000 -161.000
Driftskostnader -287.000 -318.000 -627.000
Driftsresultat -104.000 74.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -104.000 59.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 35.000 45.000
Sum varige driftsmidler 0 35.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 35.000 45.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 86.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 233.000 327.000 132.000
Sum omløpsmidler 233.000 327.000 218.000
Sum eiendeler 233.000 362.000 263.000
Sum opptjent egenkapital -63.000 41.000 -18.000
Sum egenkapital -33.000 71.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 245.000 245.000 68.000
Betalbar skatt 14.000 14.000 0
Skyldig offentlige avgifter -6.000 18.000 159.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 13.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 265.000 291.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 362.000 263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -32.000 36.000 -33.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0.9
Soliditet -14.2 19.6 4.6
Resultatgrad -56.8 18.9 -2.1
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 4.1 20.9
Total kapitalrentabilitet -44.8 20.4 -4.9
Signatur
02.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex