Tak & Fasade AS
Juridisk navn:  Tak & Fasade AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97468026
Marmorsvingen 8 Marmorsvingen 8 Fax:
8515 Narvik 8515 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 993943754
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/17/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
317.79%
Resultat  
  
105.85%
Egenkapital  
  
821.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.607.000 624.000 282.000 1.011.000 805.000
Resultat: 422.000 205.000 -176.000 -200.000 194.000
Egenkapital: 339.000 -47.000 -252.000 -75.000 125.000
Regnskap for  Tak & Fasade AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.607.000 624.000 282.000 1.011.000 805.000
Driftskostnader -2.087.000 -372.000 -398.000 -1.173.000 -612.000
Driftsresultat 520.000 251.000 -116.000 -163.000 192.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000 3.000
Finanskostnader -98.000 -46.000 -61.000 -43.000 -1.000
Finans -98.000 -46.000 -61.000 -37.000 2.000
Resultat før skatt 422.000 205.000 -176.000 -200.000 194.000
Skattekostnad -35.000 0 0 0 0
Årsresultat 386.000 205.000 -176.000 -200.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.642.000 872.000 897.000 940.000 4.000
Sum omløpsmidler 827.000 305.000 91.000 234.000 265.000
Sum eiendeler 2.469.000 1.177.000 988.000 1.174.000 269.000
Sum opptjent egenkapital 228.000 -159.000 -363.000 -187.000 13.000
Sum egenkapital 339.000 -47.000 -252.000 -75.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 1.504.000 813.000 883.000 950.000 0
Sum kortsiktig gjeld 626.000 412.000 356.000 299.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 2.470.000 1.178.000 988.000 1.174.000 270.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.607.000 624.000 282.000 1.011.000 805.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.607.000 624.000 282.000 1.011.000 805.000
Varekostnad -358.000 -75.000 0 -291.000 -59.000
Lønninger -1.049.000 -122.000 -59.000 -63.000 -139.000
Avskrivning -25.000 -24.000 -24.000 -18.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -655.000 -151.000 -315.000 -801.000 -412.000
Driftskostnader -2.087.000 -372.000 -398.000 -1.173.000 -612.000
Driftsresultat 520.000 251.000 -116.000 -163.000 192.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000 3.000
Finanskostnader -98.000 -46.000 -61.000 -43.000 -1.000
Finans -98.000 -46.000 -61.000 -37.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 386.000 205.000 -176.000 -200.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.609.000 852.000 870.000 888.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 16.000 22.000 29.000 0
Sum varige driftsmidler 1.625.000 868.000 893.000 917.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 4.000 4.000 23.000 4.000
Sum anleggsmidler 1.642.000 872.000 897.000 940.000 4.000
Varebeholdning 188.000 57.000 0 0 50.000
Kundefordringer 101.000 66.000 74.000 201.000 28.000
Andre fordringer 195.000 9.000 17.000 17.000 141.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 343.000 173.000 1.000 17.000 46.000
Sum omløpsmidler 827.000 305.000 91.000 234.000 265.000
Sum eiendeler 2.469.000 1.177.000 988.000 1.174.000 269.000
Sum opptjent egenkapital 228.000 -159.000 -363.000 -187.000 13.000
Sum egenkapital 339.000 -47.000 -252.000 -75.000 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.504.000 813.000 883.000 950.000 0
Leverandørgjeld 251.000 188.000 131.000 204.000 95.000
Betalbar skatt 31.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 230.000 83.000 27.000 33.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 140.000 198.000 63.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 626.000 412.000 356.000 299.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 2.470.000 1.178.000 988.000 1.174.000 270.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 201.000 -107.000 -265.000 -65.000 120.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 0.3 0.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1 0.6 0.3 0.8 1.5
Soliditet 13.7 -25.5 -6.4 46.3
Resultatgrad 19.9 40.2 -41.1 -16.1 23.9
Rentedekningsgrad 5.3 5.5 -1.9 -3.8 195.0
Gjeldsgrad 6.3 -26.1 -4.9 -16.7 1.2
Total kapitalrentabilitet 21.1 21.3 -11.8 -13.4 72.2
Signatur
30.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex