Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tak & Flis
Juridisk navn:  Tak & Flis
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22274211
Haakon Tveters Vei 24 Haakon Tveters Vei 24 Fax:
0682 Oslo 682 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991676163
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/15/2007
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 65.000
Resultat: -32.000
Egenkapital: -73.000
Regnskap for  Tak & Flis
Resultat 2008
Driftsinntekter 65.000
Driftskostnader -93.000
Driftsresultat -28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Resultat før skatt -32.000
Skattekostnad 9.000
Årsresultat -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 210.000
Sum omløpsmidler 75.000
Sum eiendeler 285.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -73.000
Sum langsiktig gjeld 36.000
Sum kortsiktig gjeld 321.000
Sum gjeld og egenkapital 284.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 65.000
Varekostnad -11.000
Lønninger 0
Avskrivning -50.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -32.000
Driftskostnader -93.000
Driftsresultat -28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 210.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 61.000
Sum investeringer
Kasse, bank 14.000
Sum omløpsmidler 75.000
Sum eiendeler 285.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -73.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 36.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 321.000
Sum kortsiktig gjeld 321.000
Sum gjeld og egenkapital 284.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -246.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3
Soliditet -25.7
Resultatgrad -43.1
Rentedekningsgrad -7.0
Gjeldsgrad -4.9
Total kapitalrentabilitet -9.9
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex