Takk For Maten As
Juridisk navn:  Takk For Maten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjørndalsbrotet 155 Bjørndalsbrotet 155 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919649577
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
33.33%
Egenkapital  
  
-35.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 61.000 2.000
Resultat: -4.000 -6.000 -10.000
Egenkapital: 9.000 14.000 20.000
Regnskap for  Takk For Maten As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 61.000 2.000
Driftskostnader -4.000 -67.000 -12.000
Driftsresultat -4.000 -6.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -6.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -4.000 -6.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.000 14.000 20.000
Sum eiendeler 9.000 14.000 20.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -16.000 -10.000
Sum egenkapital 9.000 14.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 14.000 20.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 61.000 2.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 61.000 2.000
Varekostnad 0 -36.000 -1.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -31.000 -11.000
Driftskostnader -4.000 -67.000 -12.000
Driftsresultat -4.000 -6.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -4.000 -6.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 3.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.000 11.000 18.000
Sum omløpsmidler 9.000 14.000 20.000
Sum eiendeler 9.000 14.000 20.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -16.000 -10.000
Sum egenkapital 9.000 14.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 14.000 20.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 14.000 20.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad -9.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -44.4 -42.9
Signatur
20.12.2019
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex