Takst Team Vestland As
Juridisk navn:  Takst Team Vestland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55120200
Ytrebygdsvegen 37 Ytrebygdsvegen 37 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918717129
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/16/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Veno Optimal As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.83%
Resultat  
  
-67.69%
Egenkapital  
  
-29.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 8.055.000 6.722.000
Resultat: 284.000 879.000
Egenkapital: 993.000 1.412.000
Regnskap for  Takst Team Vestland As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 8.055.000 6.722.000
Driftskostnader -7.484.000 -5.679.000
Driftsresultat 572.000 1.044.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -288.000 -165.000
Finans -286.000 -164.000
Resultat før skatt 284.000 879.000
Skattekostnad -103.000 -217.000
Årsresultat 181.000 662.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 143.000
Sum omløpsmidler 2.376.000 2.540.000
Sum eiendeler 2.419.000 2.683.000
Sum opptjent egenkapital 843.000 662.000
Sum egenkapital 993.000 1.412.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.426.000 1.272.000
Sum gjeld og egenkapital 2.419.000 2.684.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.055.000 6.722.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 8.055.000 6.722.000
Varekostnad -103.000 -10.000
Lønninger -5.384.000 -3.736.000
Avskrivning -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.992.000 -1.928.000
Driftskostnader -7.484.000 -5.679.000
Driftsresultat 572.000 1.044.000
Finansinntekter 2.000 1.000
Finanskostnader -288.000 -165.000
Finans -286.000 -164.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 181.000 662.000
Balanse detaljer          
Goodwill 36.000 41.000
Sum Immatrielle midler 43.000 43.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 100.000
Sum anleggsmidler 43.000 143.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 91.000 166.000
Andre fordringer 193.000 82.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.091.000 2.293.000
Sum omløpsmidler 2.376.000 2.540.000
Sum eiendeler 2.419.000 2.683.000
Sum opptjent egenkapital 843.000 662.000
Sum egenkapital 993.000 1.412.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 7.000 78.000
Betalbar skatt 108.000 220.000
Skyldig offentlige avgifter 470.000 555.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 841.000 418.000
Sum kortsiktig gjeld 1.426.000 1.272.000
Sum gjeld og egenkapital 2.419.000 2.684.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 950.000 1.268.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2
Likviditetsgrad 2 1.7 2
Soliditet 41.1 52.6
Resultatgrad 7.1 15.5
Rentedekningsgrad 2 6.3
Gjeldsgrad 1.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 23.7 38.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex