Talhaug Holding As
Juridisk navn:  Talhaug Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dolvikhaugene 68 Dolvikhaugene 68 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 920759114
Aksjekapital: 224.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/20/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -6.000
Egenkapital: 224.000
Regnskap for  Talhaug Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -6.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 314.000
Sum omløpsmidler 6.000
Sum eiendeler 320.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 224.000
Sum langsiktig gjeld 96.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 320.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 314.000
Sum anleggsmidler 314.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 6.000
Sum omløpsmidler 6.000
Sum eiendeler 320.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 224.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 96.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 320.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet -1.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex