Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tanahall AS
Juridisk navn:  Tanahall AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ulf Ballo C/O Ulf Ballo Fax:
9845 Tana 9845 Tana
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Deatnu Tana
Org.nr: 992106913
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/11/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tana Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.19%
Resultat  
  
1125%
Egenkapital  
  
4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 142.000 135.000 293.000 121.000 172.000
Resultat: 41.000 -4.000 54.000 -109.000 -53.000
Egenkapital: 1.041.000 1.001.000 1.004.000 950.000 1.060.000
Regnskap for  Tanahall AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 142.000 135.000 293.000 121.000 172.000
Driftskostnader -102.000 -139.000 -242.000 -227.000 -218.000
Driftsresultat 41.000 -4.000 51.000 -105.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 3.000 -4.000 -8.000
Finans 0 0 3.000 -4.000 -8.000
Resultat før skatt 41.000 -4.000 54.000 -109.000 -53.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 -4.000 54.000 -109.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 994.000 994.000 994.000 1.072.000 1.154.000
Sum omløpsmidler 59.000 17.000 32.000 37.000 84.000
Sum eiendeler 1.053.000 1.011.000 1.026.000 1.109.000 1.238.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 1.000 4.000 -50.000 -830.000
Sum egenkapital 1.041.000 1.001.000 1.004.000 950.000 1.060.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 10.000 22.000 159.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 1.053.000 1.011.000 1.026.000 1.109.000 1.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 40.000 190.000 0 40.000
Andre inntekter 102.000 95.000 103.000 121.000 132.000
Driftsinntekter 142.000 135.000 293.000 121.000 172.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -18.000
Avskrivning 0 0 -78.000 -82.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -37.000
Andre driftskostnader -102.000 -139.000 -164.000 -145.000 -118.000
Driftskostnader -102.000 -139.000 -242.000 -227.000 -218.000
Driftsresultat 41.000 -4.000 51.000 -105.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 3.000 -4.000 -8.000
Finans 0 0 3.000 -4.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 -4.000 54.000 -109.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 994.000 994.000 994.000 1.072.000 1.154.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 994.000 994.000 994.000 1.072.000 1.154.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 994.000 994.000 994.000 1.072.000 1.154.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 31.000 7.000
Andre fordringer 40.000 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 17.000 32.000 6.000 77.000
Sum omløpsmidler 59.000 17.000 32.000 37.000 84.000
Sum eiendeler 1.053.000 1.011.000 1.026.000 1.109.000 1.238.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 1.000 4.000 -50.000 -830.000
Sum egenkapital 1.041.000 1.001.000 1.004.000 950.000 1.060.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 10.000 4.000 14.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 17.000 145.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 10.000 22.000 159.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 1.053.000 1.011.000 1.026.000 1.109.000 1.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 7.000 10.000 -122.000 -94.000
Likviditetsgrad 1 4.9 1.7 1.5 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 4.9 1.7 1.5 0.2 0.5
Soliditet 98.9 9 97.9 85.7 85.6
Resultatgrad 28.9 17.4 -86.8 -26.7
Rentedekningsgrad -26.3 -5.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.9 -0.4 5 -9.5 -3.7
Signatur
13.10.2008
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex