Tangen Barne- Og Omsorgsbolig AS
Juridisk navn:  Tangen Barne- Og Omsorgsbolig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22289416
Munkerudveien 53B Munkerudveien 53B Fax: 22749086
1165 Oslo 1165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987010223
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 26.04.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Econpartner Skullerud As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,3%
Resultat  
  
-32,65%
Egenkapital  
  
-54,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 9.614.000 9.585.000 8.728.000 7.519.000 4.942.000
Resultat: 990.000 1.470.000 1.287.000 1.255.000 317.000
Egenkapital: 1.036.000 2.289.000 1.235.000 232.000 515.000
Regnskap for  Tangen Barne- Og Omsorgsbolig AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 9.614.000 9.585.000 8.728.000 7.519.000 4.942.000
Driftskostnader -8.628.000 -8.117.000 -7.441.000 -6.267.000 -4.634.000
Driftsresultat 986.000 1.468.000 1.287.000 1.251.000 308.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 4.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0 -1.000
Finans 3.000 2.000 0 4.000 10.000
Resultat før skatt 990.000 1.470.000 1.287.000 1.255.000 317.000
Skattekostnad -243.000 -416.000 -283.000 -295.000 0
Årsresultat 747.000 1.054.000 1.003.000 960.000 317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 721.000 646.000 766.000 405.000 495.000
Sum omløpsmidler 4.696.000 2.977.000 1.624.000 1.774.000 618.000
Sum eiendeler 5.417.000 3.623.000 2.390.000 2.179.000 1.113.000
Sum opptjent egenkapital 904.000 2.157.000 1.103.000 99.000 383.000
Sum egenkapital 1.036.000 2.289.000 1.235.000 232.000 515.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.381.000 1.334.000 1.155.000 1.947.000 598.000
Sum gjeld og egenkapital 5.417.000 3.623.000 2.390.000 2.178.000 1.113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 7.519.000 4.942.000
Andre inntekter 9.614.000 9.585.000 8.728.000 0 0
Driftsinntekter 9.614.000 9.585.000 8.728.000 7.519.000 4.942.000
Varekostnad -89.000 -104.000 -98.000 -76.000 -48.000
Lønninger -6.997.000 -6.460.000 -5.939.000 -4.794.000 -3.489.000
Avskrivning -126.000 -168.000 -133.000 -112.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.416.000 -1.385.000 -1.271.000 -1.285.000 -916.000
Driftskostnader -8.628.000 -8.117.000 -7.441.000 -6.267.000 -4.634.000
Driftsresultat 986.000 1.468.000 1.287.000 1.251.000 308.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 4.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0 -1.000
Finans 3.000 2.000 0 4.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 0 -1.000.000 0
Årsresultat 747.000 1.054.000 1.003.000 960.000 317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 719.000 640.000 763.000 391.000 490.000
Sum varige driftsmidler 719.000 640.000 763.000 391.000 490.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 6.000 3.000 14.000 5.000
Sum anleggsmidler 721.000 646.000 766.000 405.000 495.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 166.000 3.000 0
Andre fordringer 322.000 174.000 146.000 151.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.374.000 2.803.000 1.313.000 1.620.000 501.000
Sum omløpsmidler 4.696.000 2.977.000 1.624.000 1.774.000 618.000
Sum eiendeler 5.417.000 3.623.000 2.390.000 2.179.000 1.113.000
Sum opptjent egenkapital 904.000 2.157.000 1.103.000 99.000 383.000
Sum egenkapital 1.036.000 2.289.000 1.235.000 232.000 515.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 151.000 22.000 32.000 8.000 16.000
Betalbar skatt 243.000 416.000 283.000 295.000 0
Skyldig offentlige avgifter 390.000 385.000 395.000 284.000 239.000
Utbytte -2.000.000 0 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.598.000 511.000 445.000 360.000 343.000
Sum kortsiktig gjeld 4.381.000 1.334.000 1.155.000 1.947.000 598.000
Sum gjeld og egenkapital 5.417.000 3.623.000 2.390.000 2.178.000 1.113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 315.000 1.643.000 469.000 -173.000 20.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.2 1.4 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 2.3 1.5 1.0 1.1
Soliditet 19.1 63.2 51.7 10.6 46.3
Resultatgrad 10.3 15.3 14.7 16.6 6.2
Rentedekningsgrad 9 644.5 319.0
Gjeldsgrad 4.2 0.6 0.9 8.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 18.3 40.6 53.9 57.6 28.7
Signatur
23.01.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex