Tangen Barne- Og Omsorgsbolig AS
Juridisk navn:  Tangen Barne- Og Omsorgsbolig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22289416
Munkerudveien 53B Munkerudveien 53B Fax: 22749086
1165 Oslo 1165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987010223
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 26.04.2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tangen barnebolig as
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Econpartner Skullerud As
Utvikling:
Omsetning  
  
-42,17%
Resultat  
  
-129,9%
Egenkapital  
  
-86,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 5.560.000 9.614.000 9.585.000 8.728.000 7.519.000
Resultat: -296.000 990.000 1.470.000 1.287.000 1.255.000
Egenkapital: 139.000 1.036.000 2.289.000 1.235.000 232.000
Regnskap for  Tangen Barne- Og Omsorgsbolig AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 5.560.000 9.614.000 9.585.000 8.728.000 7.519.000
Driftskostnader -5.858.000 -8.628.000 -8.117.000 -7.441.000 -6.267.000
Driftsresultat -299.000 986.000 1.468.000 1.287.000 1.251.000
Finansinntekter 3.000 4.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -2.000 0
Finans 3.000 3.000 2.000 0 4.000
Resultat før skatt -296.000 990.000 1.470.000 1.287.000 1.255.000
Skattekostnad 0 -243.000 -416.000 -283.000 -295.000
Årsresultat -296.000 747.000 1.054.000 1.003.000 960.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 584.000 721.000 646.000 766.000 405.000
Sum omløpsmidler 665.000 4.696.000 2.977.000 1.624.000 1.774.000
Sum eiendeler 1.249.000 5.417.000 3.623.000 2.390.000 2.179.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 904.000 2.157.000 1.103.000 99.000
Sum egenkapital 139.000 1.036.000 2.289.000 1.235.000 232.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.110.000 4.381.000 1.334.000 1.155.000 1.947.000
Sum gjeld og egenkapital 1.248.000 5.417.000 3.623.000 2.390.000 2.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 7.519.000
Andre inntekter 5.560.000 9.614.000 9.585.000 8.728.000 0
Driftsinntekter 5.560.000 9.614.000 9.585.000 8.728.000 7.519.000
Varekostnad -79.000 -89.000 -104.000 -98.000 -76.000
Lønninger -4.163.000 -6.997.000 -6.460.000 -5.939.000 -4.794.000
Avskrivning -145.000 -126.000 -168.000 -133.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.471.000 -1.416.000 -1.385.000 -1.271.000 -1.285.000
Driftskostnader -5.858.000 -8.628.000 -8.117.000 -7.441.000 -6.267.000
Driftsresultat -299.000 986.000 1.468.000 1.287.000 1.251.000
Finansinntekter 3.000 4.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -2.000 0
Finans 3.000 3.000 2.000 0 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -2.000.000 0 0 -1.000.000
Årsresultat -296.000 747.000 1.054.000 1.003.000 960.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 574.000 719.000 640.000 763.000 391.000
Sum varige driftsmidler 574.000 719.000 640.000 763.000 391.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 2.000 6.000 3.000 14.000
Sum anleggsmidler 584.000 721.000 646.000 766.000 405.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 0 0 166.000 3.000
Andre fordringer 211.000 322.000 174.000 146.000 151.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 447.000 4.374.000 2.803.000 1.313.000 1.620.000
Sum omløpsmidler 665.000 4.696.000 2.977.000 1.624.000 1.774.000
Sum eiendeler 1.249.000 5.417.000 3.623.000 2.390.000 2.179.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 904.000 2.157.000 1.103.000 99.000
Sum egenkapital 139.000 1.036.000 2.289.000 1.235.000 232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 84.000 151.000 22.000 32.000 8.000
Betalbar skatt 0 243.000 416.000 283.000 295.000
Skyldig offentlige avgifter 225.000 390.000 385.000 395.000 284.000
Utbytte -500.000 -2.000.000 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 301.000 1.598.000 511.000 445.000 360.000
Sum kortsiktig gjeld 1.110.000 4.381.000 1.334.000 1.155.000 1.947.000
Sum gjeld og egenkapital 1.248.000 5.417.000 3.623.000 2.390.000 2.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -445.000 315.000 1.643.000 469.000 -173.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.1 2.2 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 1.1 2.3 1.5 1.0
Soliditet 11.1 19.1 63.2 51.7 10.6
Resultatgrad -5.4 10.3 15.3 14.7 16.6
Rentedekningsgrad 9 644.5
Gjeldsgrad 8 4.2 0.6 0.9 8.4
Total kapitalrentabilitet -23.7 18.3 40.6 53.9 57.6
Signatur
23.01.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex