Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tangen Terminal AS
Juridisk navn:  Tangen Terminal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66915800
Tangenveien 1 Tangen Brygge Tangenveien 1 Tangen Brygge Fax: 66915801
1450 Nesoddtangen 1450 Nesoddtangen
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 983258565
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/6/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Presis Ars As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.52%
Resultat  
  
499.55%
Egenkapital  
  
100.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.448.000 8.324.000 6.356.000 6.638.000 6.576.000
Resultat: 1.762.000 -441.000 -1.779.000 140.000 513.000
Egenkapital: 1.000 -1.768.000 -1.225.000 997.000 1.378.000
Regnskap for  Tangen Terminal AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.448.000 8.324.000 6.356.000 6.638.000 6.576.000
Driftskostnader -5.588.000 -8.659.000 -5.028.000 -6.337.000 -5.869.000
Driftsresultat 1.861.000 -335.000 1.327.000 301.000 707.000
Finansinntekter 3.000 18.000 24.000 15.000 -13.000
Finanskostnader -102.000 -124.000 -3.131.000 -175.000 -181.000
Finans -99.000 -106.000 -3.107.000 -160.000 -194.000
Resultat før skatt 1.762.000 -441.000 -1.779.000 140.000 513.000
Skattekostnad -286.000 -102.000 -443.000 115.000 -151.000
Årsresultat 1.476.000 -543.000 -2.222.000 256.000 362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.312.000 497.000 812.000 4.409.000 4.110.000
Sum omløpsmidler 2.097.000 2.110.000 4.152.000 1.355.000 1.115.000
Sum eiendeler 3.409.000 2.607.000 4.964.000 5.764.000 5.225.000
Sum opptjent egenkapital -104.000 -1.873.000 -1.330.000 892.000 1.273.000
Sum egenkapital 1.000 -1.768.000 -1.225.000 997.000 1.378.000
Sum langsiktig gjeld 0 190.000 533.000 467.000 837.000
Sum kortsiktig gjeld 3.408.000 4.186.000 5.657.000 4.301.000 3.011.000
Sum gjeld og egenkapital 3.409.000 2.608.000 4.965.000 5.765.000 5.226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.264.000 8.324.000 6.356.000 6.608.000 6.576.000
Andre inntekter 184.000 0 0 31.000 0
Driftsinntekter 7.448.000 8.324.000 6.356.000 6.638.000 6.576.000
Varekostnad -2.897.000 -5.708.000 -2.418.000 -2.970.000 -2.899.000
Lønninger -1.468.000 -1.350.000 -1.393.000 -1.449.000 -1.468.000
Avskrivning -40.000 -293.000 -78.000 -58.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.183.000 -1.308.000 -1.139.000 -1.860.000 -1.453.000
Driftskostnader -5.588.000 -8.659.000 -5.028.000 -6.337.000 -5.869.000
Driftsresultat 1.861.000 -335.000 1.327.000 301.000 707.000
Finansinntekter 3.000 18.000 24.000 15.000 -13.000
Finanskostnader -102.000 -124.000 -3.131.000 -175.000 -181.000
Finans -99.000 -106.000 -3.107.000 -160.000 -194.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.476.000 -543.000 -2.222.000 256.000 362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 242.000 0 0
Sum Immatrielle midler 76.000 0 242.000 223.000 107.000
Fast eiendom 1.072.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 78.000 109.000 176.000 80.000 118.000
Driftsløsøre 86.000 49.000 68.000 79.000 70.000
Sum varige driftsmidler 1.236.000 159.000 244.000 159.000 188.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 338.000 326.000 4.028.000 3.815.000
Sum anleggsmidler 1.312.000 497.000 812.000 4.409.000 4.110.000
Varebeholdning 1.669.000 1.648.000 3.277.000 168.000 140.000
Kundefordringer 107.000 38.000 43.000 51.000 115.000
Andre fordringer 75.000 155.000 649.000 769.000 333.000
Sum investeringer 0 77.000 62.000 41.000 29.000
Kasse, bank 247.000 192.000 120.000 325.000 498.000
Sum omløpsmidler 2.097.000 2.110.000 4.152.000 1.355.000 1.115.000
Sum eiendeler 3.409.000 2.607.000 4.964.000 5.764.000 5.225.000
Sum opptjent egenkapital -104.000 -1.873.000 -1.330.000 892.000 1.273.000
Sum egenkapital 1.000 -1.768.000 -1.225.000 997.000 1.378.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 757.000 739.000 755.000 755.000 843.000
Sum langsiktig gjeld 0 190.000 533.000 467.000 837.000
Leverandørgjeld 1.937.000 2.791.000 2.514.000 2.509.000 1.548.000
Betalbar skatt 362.000 102.000 220.000 0 221.000
Skyldig offentlige avgifter 160.000 223.000 116.000 124.000 207.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 330.000 2.051.000 912.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 3.408.000 4.186.000 5.657.000 4.301.000 3.011.000
Sum gjeld og egenkapital 3.409.000 2.608.000 4.965.000 5.765.000 5.226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.311.000 -2.076.000 -1.505.000 -2.946.000 -1.896.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.7 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4
Soliditet 0 -67.8 -24.7 17.3 26.4
Resultatgrad 2 20.9 4.5 10.8
Rentedekningsgrad 18.2 -2.7 0.4 1.8 3.8
Gjeldsgrad 3 -2.5 -5.1 4.8 2.8
Total kapitalrentabilitet 54.7 -12.2 27.2 5.5 13.3
Signatur
04.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex