Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tanndesign Sør AS
Juridisk navn:  Tanndesign Sør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38148060
Postboks 1582 Nedre Lundsvei 1 A Fax:
4688 Kristiansand S 4630 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993419052
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/24/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.84%
Resultat  
  
-50.19%
Egenkapital  
  
-10.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.785.000 6.562.000 6.149.000 6.532.000 6.268.000
Resultat: 916.000 1.839.000 1.436.000 1.804.000 1.462.000
Egenkapital: 2.614.000 2.918.000 2.528.000 1.485.000 1.241.000
Regnskap for  Tanndesign Sør AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.785.000 6.562.000 6.149.000 6.532.000 6.268.000
Driftskostnader -4.898.000 -4.697.000 -4.589.000 -4.765.000 -4.873.000
Driftsresultat 886.000 1.865.000 1.561.000 1.768.000 1.395.000
Finansinntekter 48.000 9.000 39.000 48.000 74.000
Finanskostnader -18.000 -34.000 -164.000 -12.000 -8.000
Finans 30.000 -25.000 -125.000 36.000 66.000
Resultat før skatt 916.000 1.839.000 1.436.000 1.804.000 1.462.000
Skattekostnad -219.000 -450.000 -393.000 -460.000 -406.000
Årsresultat 696.000 1.390.000 1.043.000 1.344.000 1.056.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 316.000 748.000 765.000 492.000 473.000
Sum omløpsmidler 4.001.000 4.260.000 3.074.000 3.540.000 4.261.000
Sum eiendeler 4.317.000 5.008.000 3.839.000 4.032.000 4.734.000
Sum opptjent egenkapital 2.512.000 2.815.000 2.425.000 1.383.000 1.138.000
Sum egenkapital 2.614.000 2.918.000 2.528.000 1.485.000 1.241.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.703.000 2.091.000 1.311.000 2.548.000 3.493.000
Sum gjeld og egenkapital 4.318.000 5.009.000 3.839.000 4.034.000 4.734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.785.000 6.562.000 6.149.000 6.532.000 6.268.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.785.000 6.562.000 6.149.000 6.532.000 6.268.000
Varekostnad -1.339.000 -1.367.000 -1.277.000 -1.504.000 -1.600.000
Lønninger -2.423.000 -2.345.000 -2.386.000 -2.413.000 -2.373.000
Avskrivning -114.000 -143.000 -139.000 -136.000 -192.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.022.000 -842.000 -787.000 -712.000 -708.000
Driftskostnader -4.898.000 -4.697.000 -4.589.000 -4.765.000 -4.873.000
Driftsresultat 886.000 1.865.000 1.561.000 1.768.000 1.395.000
Finansinntekter 48.000 9.000 39.000 48.000 74.000
Finanskostnader -18.000 -34.000 -164.000 -12.000 -8.000
Finans 30.000 -25.000 -125.000 36.000 66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 696.000 1.390.000 1.043.000 1.344.000 1.056.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 39.000 32.000 28.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 113.000 174.000 236.000
Driftsløsøre 131.000 246.000 194.000 218.000 159.000
Sum varige driftsmidler 131.000 246.000 306.000 393.000 395.000
Sum finansielle anleggsmidler 144.000 463.000 426.000 72.000 48.000
Sum anleggsmidler 316.000 748.000 765.000 492.000 473.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 520.000 691.000 768.000 688.000 683.000
Andre fordringer 185.000 632.000 760.000 743.000 509.000
Sum investeringer 63.000 68.000 85.000 68.000 55.000
Kasse, bank 3.232.000 2.868.000 1.461.000 2.042.000 3.014.000
Sum omløpsmidler 4.001.000 4.260.000 3.074.000 3.540.000 4.261.000
Sum eiendeler 4.317.000 5.008.000 3.839.000 4.032.000 4.734.000
Sum opptjent egenkapital 2.512.000 2.815.000 2.425.000 1.383.000 1.138.000
Sum egenkapital 2.614.000 2.918.000 2.528.000 1.485.000 1.241.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.000 0 7.000 4.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 175.000 62.000 69.000 263.000 159.000
Betalbar skatt 221.000 443.000 350.000 457.000 419.000
Skyldig offentlige avgifter 164.000 179.000 117.000 185.000 110.000
Utbytte 0 -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.137.000 1.406.000 768.000 1.639.000 2.790.000
Sum kortsiktig gjeld 1.703.000 2.091.000 1.311.000 2.548.000 3.493.000
Sum gjeld og egenkapital 4.318.000 5.009.000 3.839.000 4.034.000 4.734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.298.000 2.169.000 1.763.000 992.000 768.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2 2.3 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 2.3 2 2.3 1.4 1.3
Soliditet 60.6 58.3 65.9 36.8 26.2
Resultatgrad 15.3 28.4 25.4 27.1 22.3
Rentedekningsgrad 49.2 54.9 9.5 147.3 183.6
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.5 1.7 2.8
Total kapitalrentabilitet 21.6 37.4 41.7 4 31.0
Signatur
06.04.2009
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex