Tannhjulsautomaten G A Næss AS
Juridisk navn:  Tannhjulsautomaten G A Næss AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33047917
Damgata 11 Damgata 11 Fax: 33047546
3179 Åsgårdstrand 3179 Åsgårdstrand
Fylke: Kommune:
Vestfold Horten
Org.nr: 914871751
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/1961
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Børresen & Wiersda
Utvikling:
Omsetning  
  
4.21%
Resultat  
  
23%
Egenkapital  
  
-0.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.214.000 1.165.000 1.085.000 1.031.000 1.068.000
Resultat: 631.000 513.000 260.000 532.000 622.000
Egenkapital: 2.514.000 2.519.000 2.606.000 2.894.000 2.784.000
Regnskap for  Tannhjulsautomaten G A Næss AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.214.000 1.165.000 1.085.000 1.031.000 1.068.000
Driftskostnader -621.000 -691.000 -859.000 -536.000 -494.000
Driftsresultat 593.000 474.000 226.000 495.000 574.000
Finansinntekter 50.000 54.000 52.000 55.000 71.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -18.000 -19.000 -24.000
Finans 38.000 39.000 34.000 36.000 47.000
Resultat før skatt 631.000 513.000 260.000 532.000 622.000
Skattekostnad -135.000 -101.000 -48.000 -122.000 -168.000
Årsresultat 496.000 412.000 212.000 410.000 453.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.191.000 3.235.000 3.259.000 3.293.000 3.246.000
Sum omløpsmidler 801.000 703.000 761.000 851.000 2.204.000
Sum eiendeler 3.992.000 3.938.000 4.020.000 4.144.000 5.450.000
Sum opptjent egenkapital 1.650.000 1.654.000 1.742.000 2.030.000 1.920.000
Sum egenkapital 2.514.000 2.519.000 2.606.000 2.894.000 2.784.000
Sum langsiktig gjeld 409.000 472.000 535.000 599.000 676.000
Sum kortsiktig gjeld 1.069.000 947.000 878.000 651.000 1.991.000
Sum gjeld og egenkapital 3.992.000 3.937.000 4.019.000 4.144.000 5.451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.214.000 1.165.000 1.085.000 1.031.000 1.068.000
Driftsinntekter 1.214.000 1.165.000 1.085.000 1.031.000 1.068.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -589.000 -659.000 -827.000 -504.000 -462.000
Driftskostnader -621.000 -691.000 -859.000 -536.000 -494.000
Driftsresultat 593.000 474.000 226.000 495.000 574.000
Finansinntekter 50.000 54.000 52.000 55.000 71.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -18.000 -19.000 -24.000
Finans 38.000 39.000 34.000 36.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 496.000 412.000 212.000 410.000 453.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.352.000 2.384.000 2.415.000 2.447.000 2.479.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.352.000 2.384.000 2.415.000 2.447.000 2.479.000
Sum finansielle anleggsmidler 839.000 851.000 843.000 846.000 768.000
Sum anleggsmidler 3.191.000 3.235.000 3.259.000 3.293.000 3.246.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 41.000 23.000 0 0 1.151.000
Andre fordringer 14.000 12.000 1.000 95.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 747.000 667.000 760.000 756.000 1.023.000
Sum omløpsmidler 801.000 703.000 761.000 851.000 2.204.000
Sum eiendeler 3.992.000 3.938.000 4.020.000 4.144.000 5.450.000
Sum opptjent egenkapital 1.650.000 1.654.000 1.742.000 2.030.000 1.920.000
Sum egenkapital 2.514.000 2.519.000 2.606.000 2.894.000 2.784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 224.000 240.000 257.000 275.000 305.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 409.000 472.000 535.000 599.000 676.000
Leverandørgjeld 0 3.000 0 0 3.000
Betalbar skatt 152.000 118.000 66.000 124.000 177.000
Skyldig offentlige avgifter 187.000 152.000 104.000 0 408.000
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 231.000 175.000 209.000 227.000 1.103.000
Sum kortsiktig gjeld 1.069.000 947.000 878.000 651.000 1.991.000
Sum gjeld og egenkapital 3.992.000 3.937.000 4.019.000 4.144.000 5.451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -268.000 -244.000 -117.000 200.000 213.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.9 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.9 1.4 1.2
Soliditet 6 6 64.8 69.8 51.1
Resultatgrad 48.8 40.7 20.8 48.0 53.7
Rentedekningsgrad 49.4 31.6 12.6 28.9 26.9
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.5 0.4 1.0
Total kapitalrentabilitet 16.1 13.4 6.9 13.3 11.8
Signatur
19.08.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex