Tannlege Gunnar Heimark AS
Juridisk navn:  Tannlege Gunnar Heimark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180707
Kontorsenteret Prestanesvegen 27 Kontorsenteret Prestanesvegen 27 Fax: 56180687
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 980782999
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/19/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.56%
Resultat  
  
-79.5%
Egenkapital  
  
-9.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.036.000 4.863.000 4.354.000 3.501.000 3.449.000
Resultat: 106.000 517.000 167.000 41.000 359.000
Egenkapital: 1.128.000 1.247.000 1.205.000 1.379.000 1.537.000
Regnskap for  Tannlege Gunnar Heimark AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.036.000 4.863.000 4.354.000 3.501.000 3.449.000
Driftskostnader -4.943.000 -4.360.000 -4.204.000 -3.516.000 -3.234.000
Driftsresultat 93.000 502.000 149.000 -14.000 214.000
Finansinntekter 14.000 14.000 18.000 60.000 146.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -5.000 -1.000
Finans 14.000 14.000 17.000 55.000 145.000
Resultat før skatt 106.000 517.000 167.000 41.000 359.000
Skattekostnad -25.000 -124.000 -42.000 0 -64.000
Årsresultat 81.000 393.000 126.000 42.000 296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 308.000 291.000 335.000 382.000 173.000
Sum omløpsmidler 1.345.000 1.704.000 1.470.000 1.413.000 1.946.000
Sum eiendeler 1.653.000 1.995.000 1.805.000 1.795.000 2.119.000
Sum opptjent egenkapital 1.098.000 1.217.000 1.175.000 1.349.000 1.507.000
Sum egenkapital 1.128.000 1.247.000 1.205.000 1.379.000 1.537.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 5.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 525.000 746.000 595.000 415.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 1.653.000 1.995.000 1.805.000 1.795.000 2.119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.036.000 4.863.000 4.354.000 3.501.000 3.449.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.036.000 4.863.000 4.354.000 3.501.000 3.449.000
Varekostnad -2.774.000 -2.378.000 -2.287.000 -1.757.000 -629.000
Lønninger -1.462.000 -1.390.000 -1.307.000 -1.139.000 -1.194.000
Avskrivning -85.000 -79.000 -86.000 -115.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -622.000 -513.000 -524.000 -505.000 -336.000
Driftskostnader -4.943.000 -4.360.000 -4.204.000 -3.516.000 -3.234.000
Driftsresultat 93.000 502.000 149.000 -14.000 214.000
Finansinntekter 14.000 14.000 18.000 60.000 146.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -5.000 -1.000
Finans 14.000 14.000 17.000 55.000 145.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -350.000 -300.000 -200.000 -300.000
Årsresultat 81.000 393.000 126.000 42.000 296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 8.000 10.000 12.000 15.000 19.000
Sum Immatrielle midler 8.000 10.000 12.000 15.000 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 301.000 281.000 323.000 367.000 154.000
Sum varige driftsmidler 301.000 281.000 323.000 367.000 154.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 308.000 291.000 335.000 382.000 173.000
Varebeholdning 186.000 186.000 198.000 208.000 165.000
Kundefordringer 90.000 83.000 109.000 67.000 107.000
Andre fordringer 114.000 126.000 100.000 100.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 498.000 777.000
Kasse, bank 956.000 1.310.000 1.063.000 540.000 798.000
Sum omløpsmidler 1.345.000 1.704.000 1.470.000 1.413.000 1.946.000
Sum eiendeler 1.653.000 1.995.000 1.805.000 1.795.000 2.119.000
Sum opptjent egenkapital 1.098.000 1.217.000 1.175.000 1.349.000 1.507.000
Sum egenkapital 1.128.000 1.247.000 1.205.000 1.379.000 1.537.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 5.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 5.000 1.000 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 22.000
Betalbar skatt 27.000 127.000 38.000 0 65.000
Skyldig offentlige avgifter 77.000 70.000 120.000 97.000 77.000
Utbytte -200.000 -350.000 -300.000 -200.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 221.000 198.000 138.000 118.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 525.000 746.000 595.000 415.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 1.653.000 1.995.000 1.805.000 1.795.000 2.119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 820.000 958.000 875.000 998.000 1.365.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2 2.5 3.4 3.3
Likviditetsgrad 2 2.2 2 2.1 3.0 3.1
Soliditet 68.2 62.5 66.8 76.8 72.5
Resultatgrad 1.8 10.3 3.4 -0.4 6.2
Rentedekningsgrad 1 9.2 360.0
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.5 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.5 25.9 9.3 2.6 17.0
Signatur
12.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex