Tannlege Oslo As
Juridisk navn:  Tannlege Oslo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21394691
Trondheimsveien 30 Trondheimsveien 30 Fax:
0560 Oslo 560 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915329454
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/31/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Praktikertjenesten As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.7%
Resultat  
  
12.36%
Egenkapital  
  
-61.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.260.000 2.701.000 2.433.000 922.000
Resultat: 300.000 267.000 302.000 -29.000
Egenkapital: 168.000 437.000 234.000 8.000
Regnskap for  Tannlege Oslo As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.260.000 2.701.000 2.433.000 922.000
Driftskostnader -2.960.000 -2.432.000 -2.127.000 -947.000
Driftsresultat 300.000 269.000 307.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -5.000 -4.000
Finans -1.000 -2.000 -5.000 -4.000
Resultat før skatt 300.000 267.000 302.000 -29.000
Skattekostnad -69.000 -64.000 -76.000 7.000
Årsresultat 230.000 203.000 226.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 304.000 342.000 344.000 409.000
Sum omløpsmidler 693.000 403.000 560.000 616.000
Sum eiendeler 997.000 745.000 904.000 1.025.000
Sum opptjent egenkapital 138.000 407.000 204.000 -22.000
Sum egenkapital 168.000 437.000 234.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 47.000 46.000 446.000 780.000
Sum kortsiktig gjeld 782.000 261.000 224.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 997.000 744.000 904.000 1.024.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.677.000 2.277.000 2.176.000 820.000
Andre inntekter 584.000 423.000 257.000 101.000
Driftsinntekter 3.260.000 2.701.000 2.433.000 922.000
Varekostnad -376.000 -312.000 -307.000 -153.000
Lønninger -1.307.000 -1.122.000 -953.000 -230.000
Avskrivning -62.000 -64.000 -58.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.215.000 -934.000 -809.000 -535.000
Driftskostnader -2.960.000 -2.432.000 -2.127.000 -947.000
Driftsresultat 300.000 269.000 307.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -5.000 -4.000
Finans -1.000 -2.000 -5.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0
Årsresultat 230.000 203.000 226.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 0 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 257.000 297.000 299.000 357.000
Sum varige driftsmidler 257.000 297.000 299.000 357.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000
Sum anleggsmidler 304.000 342.000 344.000 409.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 161.000 136.000 111.000
Andre fordringer 92.000 86.000 86.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 550.000 156.000 339.000 470.000
Sum omløpsmidler 693.000 403.000 560.000 616.000
Sum eiendeler 997.000 745.000 904.000 1.025.000
Sum opptjent egenkapital 138.000 407.000 204.000 -22.000
Sum egenkapital 168.000 437.000 234.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.000 46.000 446.000 780.000
Leverandørgjeld 1.000 20.000 6.000 6.000
Betalbar skatt 72.000 67.000 66.000 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 73.000 64.000 81.000
Utbytte -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 102.000 88.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 782.000 261.000 224.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 997.000 744.000 904.000 1.024.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -89.000 142.000 336.000 380.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.5 2.5 2.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.5 2.5 2.7
Soliditet 16.9 58.7 25.9 0.8
Resultatgrad 9.2 1 12.6 -2.8
Rentedekningsgrad 3 134.5 61.4 -6.5
Gjeldsgrad 4.9 0.7 2.9 127.0
Total kapitalrentabilitet 30.1 36.2 3 -2.5
Signatur
05.05.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.05.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex