Tannproteselab Gjøvik AS
Juridisk navn:  Tannproteselab Gjøvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61171035
Postboks 463 Hunnsvegen 5 Fax: 61171021
2803 Gjøvik 2821 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 991107762
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.54%
Resultat  
  
-25.77%
Egenkapital  
  
23.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.532.000 5.735.000 4.772.000 4.477.000 5.027.000
Resultat: 291.000 392.000 37.000 41.000 407.000
Egenkapital: 1.197.000 972.000 675.000 649.000 782.000
Regnskap for  Tannproteselab Gjøvik AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.532.000 5.735.000 4.772.000 4.477.000 5.027.000
Driftskostnader -5.240.000 -5.336.000 -4.732.000 -4.436.000 -4.621.000
Driftsresultat 292.000 398.000 39.000 41.000 407.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -8.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -6.000 -2.000 -1.000 0
Resultat før skatt 291.000 392.000 37.000 41.000 407.000
Skattekostnad -66.000 -95.000 -12.000 -11.000 -114.000
Årsresultat 225.000 297.000 26.000 30.000 294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 182.000 7.000 10.000 28.000 61.000
Sum omløpsmidler 1.677.000 1.594.000 1.157.000 1.050.000 1.218.000
Sum eiendeler 1.859.000 1.601.000 1.167.000 1.078.000 1.279.000
Sum opptjent egenkapital 997.000 772.000 475.000 449.000 582.000
Sum egenkapital 1.197.000 972.000 675.000 649.000 782.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 662.000 630.000 492.000 429.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 1.860.000 1.602.000 1.167.000 1.078.000 1.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.531.000 5.735.000 4.771.000 4.477.000 5.027.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.532.000 5.735.000 4.772.000 4.477.000 5.027.000
Varekostnad -1.042.000 -887.000 -700.000 -662.000 -657.000
Lønninger -2.163.000 -2.533.000 -2.040.000 -2.025.000 -2.140.000
Avskrivning -5.000 -1.000 -20.000 -35.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.030.000 -1.915.000 -1.970.000 -1.766.000 -1.779.000
Driftskostnader -5.240.000 -5.336.000 -4.732.000 -4.436.000 -4.621.000
Driftsresultat 292.000 398.000 39.000 41.000 407.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -8.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -6.000 -2.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat 225.000 297.000 26.000 30.000 294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 7.000 9.000 7.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 46.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 136.000 0 1.000 22.000 57.000
Sum varige driftsmidler 182.000 0 1.000 22.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 182.000 7.000 10.000 28.000 61.000
Varebeholdning 295.000 260.000 239.000 241.000 189.000
Kundefordringer 635.000 553.000 514.000 392.000 386.000
Andre fordringer 55.000 28.000 44.000 32.000 126.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 692.000 754.000 360.000 385.000 517.000
Sum omløpsmidler 1.677.000 1.594.000 1.157.000 1.050.000 1.218.000
Sum eiendeler 1.859.000 1.601.000 1.167.000 1.078.000 1.279.000
Sum opptjent egenkapital 997.000 772.000 475.000 449.000 582.000
Sum egenkapital 1.197.000 972.000 675.000 649.000 782.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 231.000 113.000 122.000 94.000 28.000
Betalbar skatt 57.000 93.000 14.000 14.000 112.000
Skyldig offentlige avgifter 128.000 150.000 139.000 113.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 246.000 274.000 217.000 207.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 662.000 630.000 492.000 429.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 1.860.000 1.602.000 1.167.000 1.078.000 1.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.015.000 964.000 665.000 621.000 721.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5
Likviditetsgrad 2 2.1 2.1 1.9 1.9 2.1
Soliditet 64.4 60.7 57.8 60.2 61.1
Resultatgrad 5.3 6.9 0.8 0.9 8.1
Rentedekningsgrad 2 49.8 19.5 4 408.0
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 15.8 2 3.3 3.8 31.9
Signatur
09.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex