Tanntekniker Arild Hagen As
Juridisk navn:  Tanntekniker Arild Hagen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90973691
Øverlitunet 18 Øverlitunet 18 Fax:
2316 Hamar 2316 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 913456939
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/28/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.52%
Resultat  
  
44.81%
Egenkapital  
  
-22.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 259.000 314.000 390.000 262.000 326.000
Resultat: -101.000 -183.000 -111.000 0 -117.000
Egenkapital: -549.000 -448.000 -265.000 -154.000 -154.000
Regnskap for  Tanntekniker Arild Hagen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 259.000 314.000 390.000 262.000 326.000
Driftskostnader -360.000 -497.000 -501.000 -262.000 -442.000
Driftsresultat -101.000 -182.000 -111.000 0 -117.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -101.000 -183.000 -111.000 0 -117.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -101.000 -183.000 -111.000 0 -117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 30.000 85.000 140.000 195.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 15.000 0 1.000
Sum eiendeler 15.000 31.000 100.000 140.000 196.000
Sum opptjent egenkapital -579.000 -478.000 -295.000 -184.000 -184.000
Sum egenkapital -549.000 -448.000 -265.000 -154.000 -154.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 564.000 479.000 365.000 295.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 31.000 100.000 141.000 197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 259.000 314.000 390.000 262.000 326.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 259.000 314.000 390.000 262.000 326.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -326.000 -424.000 -424.000 -193.000 -337.000
Avskrivning -15.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -18.000 -22.000 -14.000 -50.000
Driftskostnader -360.000 -497.000 -501.000 -262.000 -442.000
Driftsresultat -101.000 -182.000 -111.000 0 -117.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -101.000 -183.000 -111.000 0 -117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 10.000 48.000 87.000 125.000
Sum Immatrielle midler 0 10.000 48.000 87.000 125.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 6.000 22.000 39.000 55.000
Sum varige driftsmidler 0 6.000 22.000 39.000 55.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 15.000 30.000 85.000 140.000 195.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 15.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 0 1.000 15.000 0 1.000
Sum eiendeler 15.000 31.000 100.000 140.000 196.000
Sum opptjent egenkapital -579.000 -478.000 -295.000 -184.000 -184.000
Sum egenkapital -549.000 -448.000 -265.000 -154.000 -154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 18.000 5.000 0 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 18.000 15.000 15.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 506.000 443.000 345.000 280.000 331.000
Sum kortsiktig gjeld 564.000 479.000 365.000 295.000 351.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 31.000 100.000 141.000 197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -564.000 -478.000 -350.000 -295.000 -350.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -1445.2 -109.2 -78.2
Resultatgrad - -28.5 0 -35.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.4 -1.9 -2.3
Total kapitalrentabilitet -673.3 -587.1 0 -59.4
Signatur
03.04.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.04.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex