Tanntekniker Martin Borten As
Juridisk navn:  Tanntekniker Martin Borten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92080059
Fjellgaten 13 Fjellgaten 13 Fax:
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 914883571
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.41%
Resultat  
  
58.33%
Egenkapital  
  
-85.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.489.000 1.919.000 1.811.000 1.322.000 642.000
Resultat: -15.000 -36.000 96.000 -24.000 -301.000
Egenkapital: -26.000 -14.000 17.000 -54.000 -33.000
Regnskap for  Tanntekniker Martin Borten As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.489.000 1.919.000 1.811.000 1.322.000 642.000
Driftskostnader -1.486.000 -1.933.000 -1.684.000 -1.294.000 -904.000
Driftsresultat 4.000 -13.000 128.000 28.000 -262.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -23.000 -32.000 -51.000 -39.000
Finans -19.000 -23.000 -32.000 -51.000 -39.000
Resultat før skatt -15.000 -36.000 96.000 -24.000 -301.000
Skattekostnad 3.000 6.000 -26.000 2.000 76.000
Årsresultat -12.000 -31.000 70.000 -21.000 -225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 306.000 271.000 332.000 837.000 980.000
Sum omløpsmidler 240.000 258.000 199.000 278.000 127.000
Sum eiendeler 546.000 529.000 531.000 1.115.000 1.107.000
Sum opptjent egenkapital -218.000 -206.000 -175.000 -246.000 -225.000
Sum egenkapital -26.000 -14.000 17.000 -54.000 -33.000
Sum langsiktig gjeld 236.000 299.000 330.000 859.000 902.000
Sum kortsiktig gjeld 336.000 245.000 185.000 310.000 237.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 530.000 532.000 1.115.000 1.106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.489.000 1.919.000 1.754.000 1.322.000 642.000
Andre inntekter 0 0 58.000 0 0
Driftsinntekter 1.489.000 1.919.000 1.811.000 1.322.000 642.000
Varekostnad -126.000 -341.000 -135.000 -53.000 -10.000
Lønninger -896.000 -1.114.000 -954.000 -435.000 -313.000
Avskrivning -67.000 -67.000 -67.000 -174.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -397.000 -411.000 -528.000 -632.000 -508.000
Driftskostnader -1.486.000 -1.933.000 -1.684.000 -1.294.000 -904.000
Driftsresultat 4.000 -13.000 128.000 28.000 -262.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -23.000 -32.000 -51.000 -39.000
Finans -19.000 -23.000 -32.000 -51.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -31.000 70.000 -21.000 -225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 62.000 58.000 52.000 78.000 76.000
Fast eiendom 135.000 159.000 183.000 208.000 232.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 54.000 96.000 551.000 671.000
Sum varige driftsmidler 147.000 213.000 280.000 759.000 904.000
Sum finansielle anleggsmidler 98.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 306.000 271.000 332.000 837.000 980.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 238.000 69.000 139.000 226.000 117.000
Andre fordringer 0 179.000 0 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 10.000 60.000 51.000 0
Sum omløpsmidler 240.000 258.000 199.000 278.000 127.000
Sum eiendeler 546.000 529.000 531.000 1.115.000 1.107.000
Sum opptjent egenkapital -218.000 -206.000 -175.000 -246.000 -225.000
Sum egenkapital -26.000 -14.000 17.000 -54.000 -33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 11.000
Sum langsiktig gjeld 236.000 299.000 330.000 859.000 902.000
Leverandørgjeld 126.000 126.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 23.000 38.000 76.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 95.000 147.000 235.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 336.000 245.000 185.000 310.000 237.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 530.000 532.000 1.115.000 1.106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -96.000 13.000 14.000 -32.000 -110.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.1 1.1 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 1.1 0.9 0.6
Soliditet -4.8 -2.6 3.2 -4.8 -3.0
Resultatgrad 0.3 -0.7 7.1 2.1 -40.8
Rentedekningsgrad 0.2 -0.6 4 0.5 -6.7
Gjeldsgrad -38.9 30.3 -21.6 -34.5
Total kapitalrentabilitet 0.7 -2.5 24.1 2.5 -23.7
Signatur
19.02.2015
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex