Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tannteknisk Laboratorium Jørgensen As
Juridisk navn:  Tannteknisk Laboratorium Jørgensen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73526464
Postboks 789 Sentrum Nordre Gate 12 Fax:
7408 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990766274
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/3/2007 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.09%
Resultat  
  
42.24%
Egenkapital  
  
150.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.889.000 3.044.000 3.793.000 4.301.000 4.489.000
Resultat: 229.000 161.000 728.000 54.000 -164.000
Egenkapital: 65.000 -128.000 -269.000 -997.000 -1.051.000
Regnskap for  Tannteknisk Laboratorium Jørgensen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.889.000 3.044.000 3.793.000 4.301.000 4.489.000
Driftskostnader -2.499.000 -2.753.000 -3.004.000 -4.128.000 -4.518.000
Driftsresultat 390.000 291.000 789.000 174.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -161.000 -130.000 -60.000 -120.000 -140.000
Finans -161.000 -130.000 -60.000 -120.000 -134.000
Resultat før skatt 229.000 161.000 728.000 54.000 -164.000
Skattekostnad -36.000 -20.000 0 0 0
Årsresultat 193.000 141.000 728.000 54.000 -164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 456.000 360.000 551.000 345.000 173.000
Sum omløpsmidler 1.374.000 1.281.000 892.000 521.000 867.000
Sum eiendeler 1.830.000 1.641.000 1.443.000 866.000 1.040.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -228.000 -369.000 -1.097.000 -1.151.000
Sum egenkapital 65.000 -128.000 -269.000 -997.000 -1.051.000
Sum langsiktig gjeld 569.000 800.000 498.000 741.000 966.000
Sum kortsiktig gjeld 1.196.000 968.000 1.214.000 1.122.000 1.126.000
Sum gjeld og egenkapital 1.830.000 1.640.000 1.443.000 866.000 1.041.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.889.000 3.044.000 3.775.000 4.443.000 4.245.000
Andre inntekter 0 0 18.000 -142.000 244.000
Driftsinntekter 2.889.000 3.044.000 3.793.000 4.301.000 4.489.000
Varekostnad -596.000 -800.000 -653.000 -987.000 -1.264.000
Lønninger -894.000 -1.085.000 -1.288.000 -2.089.000 -2.428.000
Avskrivning -22.000 -12.000 -13.000 -121.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -987.000 -856.000 -1.050.000 -931.000 -678.000
Driftskostnader -2.499.000 -2.753.000 -3.004.000 -4.128.000 -4.518.000
Driftsresultat 390.000 291.000 789.000 174.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -161.000 -130.000 -60.000 -120.000 -140.000
Finans -161.000 -130.000 -60.000 -120.000 -134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 193.000 141.000 728.000 54.000 -164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 100.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 100.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 59.000 52.000 61.000
Driftsløsøre 131.000 48.000 0 0 12.000
Sum varige driftsmidler 131.000 48.000 59.000 52.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 325.000 312.000 492.000 293.000 0
Sum anleggsmidler 456.000 360.000 551.000 345.000 173.000
Varebeholdning 340.000 374.000 210.000 210.000 242.000
Kundefordringer 186.000 211.000 213.000 193.000 237.000
Andre fordringer 848.000 672.000 412.000 81.000 301.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 25.000 57.000 37.000 86.000
Sum omløpsmidler 1.374.000 1.281.000 892.000 521.000 867.000
Sum eiendeler 1.830.000 1.641.000 1.443.000 866.000 1.040.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -228.000 -369.000 -1.097.000 -1.151.000
Sum egenkapital 65.000 -128.000 -269.000 -997.000 -1.051.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 514.000 485.000 506.000 490.000 499.000
Sum langsiktig gjeld 569.000 800.000 498.000 741.000 966.000
Leverandørgjeld 331.000 81.000 41.000 139.000 54.000
Betalbar skatt 36.000 20.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 82.000 193.000 285.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 252.000 301.000 475.000 209.000 431.000
Sum kortsiktig gjeld 1.196.000 968.000 1.214.000 1.122.000 1.126.000
Sum gjeld og egenkapital 1.830.000 1.640.000 1.443.000 866.000 1.041.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 178.000 313.000 -322.000 -601.000 -259.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 0.7 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.6 0.3 0.6
Soliditet 3.6 -7.8 -18.6 -115.1 -101.0
Resultatgrad 13.5 9.6 20.8 4 -0.7
Rentedekningsgrad 2.4 2.2 13.2 1.5 -0.2
Gjeldsgrad 27.2 -13.8 -6.4 -1.9 -2.0
Total kapitalrentabilitet 21.3 17.7 54.7 20.1 -2.3
Signatur
14.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex