Tannverket As
Juridisk navn:  Tannverket As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67532277
Professor Kohts Vei 84A Professor Kohts Vei 84A Fax:
1368 Stabekk 1368 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 912882519
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/9/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Holmestrand Regnskapssentral As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.21%
Resultat  
  
-120.85%
Egenkapital  
  
-23.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.703.000 3.079.000 3.976.000 4.544.000 3.553.000
Resultat: -54.000 259.000 1.019.000 1.520.000 619.000
Egenkapital: 176.000 229.000 130.000 530.000 484.000
Regnskap for  Tannverket As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.703.000 3.079.000 3.976.000 4.544.000 3.553.000
Driftskostnader -2.758.000 -2.821.000 -2.957.000 -3.023.000 -2.934.000
Driftsresultat -55.000 259.000 1.019.000 1.520.000 619.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -1.000
Finans 1.000 0 -1.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt -54.000 259.000 1.019.000 1.520.000 619.000
Skattekostnad 1.000 -60.000 -247.000 -392.000 -169.000
Årsresultat -53.000 199.000 772.000 1.128.000 450.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 21.000 27.000 0 0
Sum omløpsmidler 534.000 710.000 1.341.000 2.206.000 1.449.000
Sum eiendeler 550.000 731.000 1.368.000 2.206.000 1.449.000
Sum opptjent egenkapital 146.000 199.000 100.000 500.000 454.000
Sum egenkapital 176.000 229.000 130.000 530.000 484.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 374.000 501.000 1.237.000 1.676.000 965.000
Sum gjeld og egenkapital 551.000 731.000 1.368.000 2.206.000 1.449.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.703.000 3.079.000 3.976.000 4.544.000 3.553.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.703.000 3.079.000 3.976.000 4.544.000 3.553.000
Varekostnad -371.000 -368.000 -529.000 -520.000 -458.000
Lønninger -1.943.000 -1.922.000 -1.865.000 -1.830.000 -1.912.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -291.000 -335.000 -423.000 -454.000 -457.000
Driftskostnader -2.758.000 -2.821.000 -2.957.000 -3.023.000 -2.934.000
Driftsresultat -55.000 259.000 1.019.000 1.520.000 619.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -1.000
Finans 1.000 0 -1.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -1.172.000 -1.082.000 -350.000
Årsresultat -53.000 199.000 772.000 1.128.000 450.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 21.000 27.000 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 21.000 27.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 21.000 27.000 0 0
Varebeholdning 36.000 18.000 26.000 41.000 17.000
Kundefordringer 119.000 223.000 692.000 678.000 1.057.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 379.000 468.000 623.000 1.486.000 375.000
Sum omløpsmidler 534.000 710.000 1.341.000 2.206.000 1.449.000
Sum eiendeler 550.000 731.000 1.368.000 2.206.000 1.449.000
Sum opptjent egenkapital 146.000 199.000 100.000 500.000 454.000
Sum egenkapital 176.000 229.000 130.000 530.000 484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 672.000 1.082.000 350.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 0 0
Leverandørgjeld 50.000 14.000 32.000 9.000 0
Betalbar skatt 0 61.000 246.000 382.000 169.000
Skyldig offentlige avgifter 144.000 142.000 137.000 30.000 229.000
Utbytte 0 -100.000 -1.172.000 -1.082.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 179.000 184.000 150.000 172.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 374.000 501.000 1.237.000 1.676.000 965.000
Sum gjeld og egenkapital 551.000 731.000 1.368.000 2.206.000 1.449.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 160.000 209.000 104.000 530.000 484.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.1 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.1 1.3 1.5
Soliditet 31.9 31.3 9.5 2 33.4
Resultatgrad 8.4 25.6 33.5 17.4
Rentedekningsgrad 1 619.0
Gjeldsgrad 2.1 2.2 9.5 3.2 2.0
Total kapitalrentabilitet -9.8 35.4 74.5 68.9 42.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex