Tanum Rideskole AS
Juridisk navn:  Tanum Rideskole AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66697071
Vestmarkveien 75 Vestmarkveien 75 Fax:
1341 Slependen 1341 Slependen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 991562109
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 37
Etableringsdato: 8/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Ak-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.25%
Resultat  
  
-78.9%
Egenkapital  
  
27.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.784.000 8.267.000 7.808.000 7.740.000 7.936.000
Resultat: 46.000 218.000 -54.000 -113.000 322.000
Egenkapital: 180.000 141.000 -73.000 -19.000 94.000
Regnskap for  Tanum Rideskole AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.784.000 8.267.000 7.808.000 7.740.000 7.936.000
Driftskostnader -8.727.000 -8.033.000 -7.845.000 -7.839.000 -7.607.000
Driftsresultat 57.000 234.000 -37.000 -100.000 330.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader -11.000 -15.000 -18.000 -13.000 -11.000
Finans -11.000 -15.000 -18.000 -13.000 -8.000
Resultat før skatt 46.000 218.000 -54.000 -113.000 322.000
Skattekostnad -7.000 -4.000 0 0 -109.000
Årsresultat 39.000 215.000 -54.000 -113.000 213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 991.000 800.000 603.000 729.000 593.000
Sum omløpsmidler 342.000 410.000 305.000 255.000 479.000
Sum eiendeler 1.333.000 1.210.000 908.000 984.000 1.072.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 41.000 -173.000 -119.000 -6.000
Sum egenkapital 180.000 141.000 -73.000 -19.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 68.000 0 13.000 35.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 1.085.000 1.069.000 969.000 968.000 920.000
Sum gjeld og egenkapital 1.333.000 1.210.000 909.000 984.000 1.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.893.000 7.115.000 6.783.000 6.842.000 7.003.000
Andre inntekter 891.000 1.152.000 1.025.000 898.000 933.000
Driftsinntekter 8.784.000 8.267.000 7.808.000 7.740.000 7.936.000
Varekostnad -1.697.000 -1.469.000 -1.554.000 -1.339.000 -1.339.000
Lønninger -3.561.000 -3.208.000 -3.114.000 -2.824.000 -2.602.000
Avskrivning -203.000 -240.000 -234.000 -148.000 -304.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.266.000 -3.116.000 -2.943.000 -3.528.000 -3.362.000
Driftskostnader -8.727.000 -8.033.000 -7.845.000 -7.839.000 -7.607.000
Driftsresultat 57.000 234.000 -37.000 -100.000 330.000
Finansinntekter 0 0 0 0 3.000
Finanskostnader -11.000 -15.000 -18.000 -13.000 -11.000
Finans -11.000 -15.000 -18.000 -13.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 215.000 -54.000 -113.000 213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 991.000 800.000 603.000 729.000 593.000
Sum varige driftsmidler 991.000 800.000 603.000 729.000 593.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 991.000 800.000 603.000 729.000 593.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 78.000 88.000 49.000 95.000
Andre fordringer 12.000 0 42.000 76.000 186.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 304.000 332.000 176.000 130.000 198.000
Sum omløpsmidler 342.000 410.000 305.000 255.000 479.000
Sum eiendeler 1.333.000 1.210.000 908.000 984.000 1.072.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 41.000 -173.000 -119.000 -6.000
Sum egenkapital 180.000 141.000 -73.000 -19.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 68.000 0 13.000 35.000 58.000
Leverandørgjeld 600.000 456.000 487.000 508.000 420.000
Betalbar skatt 7.000 4.000 0 0 109.000
Skyldig offentlige avgifter 157.000 181.000 133.000 136.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 320.000 428.000 348.000 324.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 1.085.000 1.069.000 969.000 968.000 920.000
Sum gjeld og egenkapital 1.333.000 1.210.000 909.000 984.000 1.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -743.000 -659.000 -664.000 -713.000 -441.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.6
Soliditet 13.5 11.7 -1.9 8.8
Resultatgrad 0.6 2.8 -0.5 -1.3 4.2
Rentedekningsgrad 5.2 15.6 -2.1 -7.7 30.3
Gjeldsgrad 6.4 7.6 -13.5 -52.8 10.4
Total kapitalrentabilitet 4.3 19.3 -4.1 -10.2 31.1
Signatur
07.02.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex