Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tataki As
Juridisk navn:  Tataki As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67540002
C/O Trygve Martinussen Bestumveien 61 Steinabakken 29 Fax:
0283 Oslo 6872 Luster
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 980190625
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
64.29%
Egenkapital  
  
19.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 173.000 0 5.000 10.000 193.000
Resultat: 115.000 70.000 -20.000 -16.000 220.000
Egenkapital: 549.000 461.000 391.000 407.000 418.000
Regnskap for  Tataki As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 173.000 0 5.000 10.000 193.000
Driftskostnader -62.000 -2.000 -26.000 -31.000 -68.000
Driftsresultat 112.000 -2.000 -21.000 -21.000 125.000
Finansinntekter 3.000 73.000 1.000 7.000 96.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 3.000 73.000 1.000 5.000 96.000
Resultat før skatt 115.000 70.000 -20.000 -16.000 220.000
Skattekostnad -27.000 0 5.000 4.000 -57.000
Årsresultat 88.000 70.000 -15.000 -12.000 163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 9.000 9.000 4.000 0
Sum omløpsmidler 586.000 452.000 383.000 418.000 556.000
Sum eiendeler 586.000 461.000 392.000 422.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 361.000 291.000 307.000 318.000
Sum egenkapital 549.000 461.000 391.000 407.000 418.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37.000 0 1.000 15.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 586.000 461.000 392.000 422.000 556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 173.000 0 5.000 10.000 193.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 173.000 0 5.000 10.000 193.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -2.000 -26.000 -31.000 -68.000
Driftskostnader -62.000 -2.000 -26.000 -31.000 -68.000
Driftsresultat 112.000 -2.000 -21.000 -21.000 125.000
Finansinntekter 3.000 73.000 1.000 7.000 96.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 3.000 73.000 1.000 5.000 96.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -80.000
Årsresultat 88.000 70.000 -15.000 -12.000 163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 9.000 9.000 4.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 9.000 9.000 4.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 13.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 3.000
Sum investeringer 300.000 0 350.000 0 0
Kasse, bank 286.000 452.000 33.000 405.000 553.000
Sum omløpsmidler 586.000 452.000 383.000 418.000 556.000
Sum eiendeler 586.000 461.000 392.000 422.000 556.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 361.000 291.000 307.000 318.000
Sum egenkapital 549.000 461.000 391.000 407.000 418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 57.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -80.000
Annen kortsiktig gjeld 37.000 0 1.000 15.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 0 1.000 15.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 586.000 461.000 392.000 422.000 556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 549.000 452.000 382.000 403.000 418.000
Likviditetsgrad 1 15.8 3 27.9 4.0
Likviditetsgrad 2 15.8 0 3 27.9 4.1
Soliditet 93.7 1 99.7 96.4 75.2
Resultatgrad 64.7 -210.0 64.8
Rentedekningsgrad -7.0
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.3
Total kapitalrentabilitet 19.6 15.4 -5.1 -3.3 39.7
Signatur
30.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex